Du er her

  • Hjem
  • /
    2012
  • /
    Nr 8
  • /
    Nødvendig å vise samfunnets behov for veg

DEBATT

Nødvendig å vise samfunnets behov for veg

Harald Minken mener i sitt debattinnlegg i Samferdsel nr. 7 - september 2012 at Oslo Economics ikke klarer å se realitetene i vurderingen av Statens vegvesens transportprogno­ser. Det er vi uenige i.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

AV HÅKON HAGTVET OG OVE SKAUG HALSOS

TØI-forsker Harald Min­ken uttrykte i forrige utgave av Samferd­sel skuffelse over at «Oslo Economics (…) ikke har klart å se rea­litetene, men har nøyd seg med en over­flatisk kontroll opp mot en vegnormal som burde vært endret.» Nå får Min­ken tilsvar.

Håkon Hagtvet og Ove Skaug Halsos er Samfunnsøkonomer i Oslo Economics

I vår analyse har vi avdekket at trafikkprogno­sene som er lagt til grunn på et utvalg sen­trale vegstrekninger er lavere enn den faktiske trafikkveksten. Konkret har vi sammenlignet Statens vegvesen sine målinger av faktisk tra­fikkvekst med Statens vegvesens trafikkprogno­ser som er brukt i planleggingen.

For enkelte vegstrekninger finner vi at tra­fikkveksten i prognosene ligger flere prosent­poeng under faktisk trafikkvekst. Konservative prognoser kan over tid bidra til å undervurdere samfunnets nytte av veg.

Vi er godt kjent med at det ligger en sam­let vurdering bak beslutningen om å bygge en  veg med fire felt, og at ÅDT-terskelverdier i Statens vegvesens håndbok ikke må tolkes bokstavelig. Men hvis prognosene for tra­fikkvekst over tid undervurderer den faktiske trafikkveksten, er det sannsynlig at enkelte veger også etter en samlet vurdering under­dimensjoneres. Det er også sløsing med sam­funnets ressurser.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS