Du er her

Nr. 8

 • Jernbane på villspor

  I tiår har politikere snakket om at en stor andel av varetransporten kan flyttes fra vei til jernbane og båt. De har tatt feil!

 • Øydeleggjande jernbanevern

  Direktør i TØI, Gunnar Lindberg skriv i Samferdsel nr. 7/2015 at det er på tide at vi droppar snakket om overføring frå veg til bane og sjø og heller fokuserer på å gjere alle transportformer meir klimavenlege. Er det sikkert at vi skal trekkje med alle transportformene i det vidare miljøarbeidet? Meinar Lindberg at miljøanalysene skal gjennomførast sektorvis slik at vi slepp å ta grep på tvers av sektorgrensene?

 • Et kritisk passasjerblikk på Ruter:

  Blir mye vurdert før holdeplasser nedlegges?

  «Ruters fagmiljøer er opptatte av å forholde seg til den forskningen som gjøres på fagfeltet når vi utvikler kollektivtilbudet videre. Det er overraskende at et tidsskrift som Samferdsel ikke støtter opp om sine egne forskeres råd», skriver Plansjef Infrastruktur Halvor Jutulstad i Ruter AS i Samferdsel angående den nylige nedleggelsen av fem holdeplasser langs trikke- og busstraseer i Oslo.

 • #Ruter svarer Samferdsel:

  Mye blir vurdert før holdeplasser nedlegges

  Samferdsel utbasunerer på lederplass i siste utgave at Ruter skyver folket fra seg ved å legge ned fem holdeplasser. Ruter lurer på om Samferdsel har rådført seg med forskerne på TØI før de kom med denne uttalelsen.

Viser fra 11 til 14 av totalt 14 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS