Du er her

Nr 9 - November 2006

 • RVU 2005: Bilen er viktig i hverdagen

  Korte reiser med bil er egentlig ikke så korte fordi de inngår i en kjede av korte turer som til sammen blir en lang. Bilen spiller en viktig rolle i hverdagen: Barnefamilier klarer seg ikke uten, og blant de eldre – spesielt kvinner – øker andelen med førerkort raskt, viser tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen, RVU, 2005.
 • -Husk mennesket i kriseplanene!

  Terrorbombene som smalt i London 7. juli i fjor lærte byens myndigheter en viktig lekse: Det er et stort antall enkeltmennesker som rammes når byen lammes av angrep som dette. Det var det ikke tatt tilstrekkelig høyde for i kriseplanene.
 • Rammebetingelsene hemsko for kollektivtransporten

  Kollektiv¬transporten i Oslo kunne hatt 14 prosent flere passasjerer hvis rammebetingelsene var på nivå med gjennomsnittet i europeiske byer, viser analyser Urbanet Analyse har gjort for Oslo Sporveier. Urbanet har analysert kollektivtilbudet i 44 europeiske byområder, inkludert de fire nordiske hovedstedene.
 • Hallo frå Idar Mo, Sogndal

  Hvorfor skal vi la mennesker reise langt med tog når det er mye bedre for både miljøet og nasjonaløkonomien å la dem kjøre buss? Og hvorfor skal gods sendes langt med lastebil når jernbane og skip kan gjøre jobben mindre energikrevende og billigere?
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS