Du er her

På skinner

 • INNSPILL - Plusser og minuser ved ulike togkategorier

  Gods- og persontog over lengre strekninger gir størst klimagasskutt

  - Det forholdsvis lave gjennomsnittsbelegget i lokal- og dels IC-trafikken svekker togets energimessige fortrinn, men representerer samtidig en stor mulighet til å få mange flere til å la bilen stå og reise kollektivt, skriver Holger Schlaupitz i dette innspillet.

   

 • Kommentar: Om å reise kollektivt, sykle eller gå...

  Retorikk eller realiteter?

  Om den fremtidige tilveksten i trafikk i våre byområder skal tas kollektivt og mykt, vil det kreve mye av oss – i alle ledd. Kanskje mer enn vi er villige til å yte? Bør retorikken dempes til fordel for hardt og målrettet arbeid?

 • Innspill: Sørlandet–Oslo, ekspressbuss kontra tog

  Bussen er raskere, billigere og bedre for miljøet enn toget

  Stiller sørlendingene seg passivt på perrongen for å vente på en bedre togløsning mellom Sør- og Østlandet, må de stå der lenge. De vil få et mye billigere, raskere og mer miljøvennlig tilbud mye tidligere hvis de heller satser på å oppgradere ekspressbussen.

 • LEDER:

  Tog kontra ekspressbuss

  Folk som liker å reise med tog, kan føle seg ille til mote når noen med antatt faglig innsikt minner om hvor mye toget, hele jernbanesystemet her i landet, koster i forhold til hva det smaker. Ikke desto mindre kan slike påminnelser være bra for en fruktbringende debatt.

 • DEBATT

  Pålitelig planarbeid for Ringeriksbane og E16-motorvei?

  Nå kjører Jernbaneverket og Statens vegvesen på med samkjøringen av motorvei og Ringeriksbane over Ringerike.

 • Millioner av reisende og tusener av ulykker gir utfordringer:

  Stort kollektivløft i Mumbai

  De to store jernbanekorridorene langs den historiske nord–sør-aksen i Indias største by har for lengst nådd smertegrensen – hva både passasjerbelastning og personulykker angår. Nå skal ny metro, monorail, motorvei og nye forretningssentra lette passasjertrykket og skape bevegelse også øst–vest.

 • Innblikk - Parkering i bysentra:

  San Francisco begrenser både bilhold og bilbruk

  Det finnes byer der man har arbeidet kreativt med sin parkeringspolitikk og ulike myndigheter samarbeider om et hvor samspill av tiltak. En slik by er San Francisco (SF).

 • Bergen:

  Milliard­investeringer langs Bybanens skinner

  Bybanen i Bergen er ikke bare et effektivt kollektivtransportmiddel, men påvirker også sterkt byutviklingen i Vestlandets hovedstad. Langs Bybanens trasé investeres og bygges det til den store gullmedaljen. Løsenordet er fortetning og vekst.

 • DEBATT:

  Tog for høg fart er miljøvennleg og lønsamt

  I Samferdsel nr. 1 i år har Frode Hammer og Idar Mo tilsvar på mitt innlegg i nr. 10 – 2013. Då det er klåre feil i framstillingane deira, vil eg kome med dette tillegget.

 • DEBATT:

  Trikken skal frem!

  I Samferdsel nr. 1, 2014 gjør Lederen rede for negative konsekvenser ved fjerning av parkeringsplasser i Thereses gate. Under tittelen «Trikken skal frem, men…», argumenteres det for at et slikt tiltak vil forverre situasjonen for næringsdrivende, lokalmiljøet og for folk som bor nær Thereses gate. Lederen stiller seg tvilende til argumentene som er benyttet for å gjennomføre tiltaket. På bakgrunn av dette ser prosjektledelsen i Kraftfulle fremkommelighetstiltak det som nødvendig å klargjøre bakgrunnen for at parkeringsplassene er fjernet.

På skinner

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS