Du er her

På skinner

 • DEBATT:

  Skrinlegg Ringeriksbanen, velg Ringbanen

  Tanken om kortere reisetid til Bergen med Ringeriksbanen er besnærende. Partiene H og Frp vil vise handlekraft. Ap applauderer. V og SV tror på et godt miljøtiltak. Er virkeligheten så enkel?

 • DEBATT:

  Transport-hokuspokus

  I Samferdsel 10/2013, under overskifta «Idar Mo sin transport-hokuspokus», tek journalist Tormod E. Eitrheim til orde for ei storstilt sat­sing på høgfartsbaner (HSR). Eitrheim syner til alle gode røynsler med HSR på kontinentet og hevdar at HSR vil stela store marknadsdelar frå flytrafikken. Difor er HSR eit godt miljøtiltak. Mon det.

 • DEBATT:

  Lyntog har inga stor framtid

  «I Samferdsel nr. 10, 2013 meinar journalist Tormod E. Eitrheim at eg driv med transporthokuspokus når eg kjem fram til at lyntog brukar mykje energi og ikkje er økonomiske i høve til fly og ekspressbuss», skriver Idar Mo i dette innlegget, der han tar til motmæle mot Eitrheim.

 • Familiebånd og lokal tilhørighet motiverer langpendlerne

  Mangel på passende arbeid nær boligen, lokal tilhørighet til bostedet og hensynet til familien er de viktigste grunnene til at folk velger å flytte så langt fra jobben at de blir langpend­lere, eller at de velger å bli boende langt fra jobben til tross for den lange reiseveien.

 • DEBATT

  Nye raske tog aukar dei globale klimagassutsleppa

  I Samferdsel nr. 8 2013 hevdar Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbun­det, at satsing på jernbane vil gje posi­tiv klimaeffekt. Ikkje noko kan vere meir galt når ein tek med all ressursbruk og energibruk i alle former på bane og gjer samanlikningar med buss, lastebil og godsbåtar.

 • DEBATT

  Jernbanen trenger en langsiktig plan – og et umiddelbart krafttak

  «Norge mangler en strategi for jernbanen mellom landsdelene. Den nye regjeringen må sørge for at det utarbeides en offensiv strategi», skriver Holger Schlaupitz i dette innlegget.

 • KRONIKK - REGJERINGENS NTP-SATSING PÅ KOLLEKTIVTRANSPORTEN

  Mye til den som gjør lite

   «Kanskje en passende interessevekkende, tabloid overskrift kan være: Jernbanen tar seg av 10 prosent av de kollektivt reisende, men tilbys av staten omlag 80 prosent av de ressursene staten vil gå inn med i utviklingen av kollektivtransporten på land», skriver kronikkforfatteren. Han synes ikke overbevist om at dette er en fornuftig satsing.

 • DEBATT

  Sammenslåing av JBV og NSB – en kommentar

  Lasse Fridstrøm har i kronikken i Samferdsel nr. 3/2013 en drøfting av Senterpartiets forslag om å slå sammen Jernbaneverket, Flytoget og NSB. Denne saken har mange sider, som alle kan begrunnes faglig. Undertegnede ønsker her å redegjøre for noen alternative argumen­ter til saken.

 • KRONIKK: Sammenslåing av Jernbaneverket og NSB:

  Den beste løsningen for Jernbane-Norge?

  «Kunne man tenke seg samme modell for jernbanen som for fasttelefoni? Kunne Tog Norge AS eie all skinne­gang og annen infrastruktur, og selv kjøre tog på skinnene, men være pålagt å slippe andre togselskap til i nettverket på ikke-diskriminerende vilkår og til regulerte maksimalpriser?» spør kronikkforfatteren.

 • Debatt

  Trafikkberegningene i intercity-utredningen

  I et innlegg i forrige nummer av Samferdsel (nr. 2 – februar 2013) kritiserer Vista Analyse trafikkberegningene som Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har gjennomført som ledd i kvalitetssikringen av konseptvalgut­redningen om intercity-utbyggingen.

På skinner

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS