Du er her

På skinner

 • Kun få dager igjen

  Endelig - etter 8 magre kollektivår

  Kolsåsbanen er på sporet igjen. Det er fortsatt et par små uker igjen til offisiell åpning, men prøvekjøringen er i gang. 1. oktober kunne det konstateres at banen lar seg kjøre helt frem til Kolsås - 8 år og ca. 3 milliarder kroner etter at opprustingen ble igangsatt.

 • LEDER

  Fly og tog under én og samme lupe

  Se hvor raskt og greit det normalt går med tog fra Oslo sentrum til hovedflyplassen på Gardermoen, rundt 50 km på rundt 20 minutter. Og tenk hvor fint det ville være å reise mellom Oslo og København med et like raskt eller helst litt raskere tog, rundt 600 km på under tre timer …

 • DEBATT:

  Kollektivreiser på Sørlandet

  I Samferdsels mai-nummer hadde Karl Sigurd Fredriksen en utmerket artikkel om ekspressbuss og tog på Sørlandet. Noen av reaksjonene, trykket på debattplass i etterfølgende utgaver av Samferdsel, har jeg lyst til å kommentere.

 • REFLEKSJONER:

  Sidrumpet fremtidssatsing

  Jeg leste nylig en nettartikkel på BBC News Technology om at det i Tel Aviv, på området til Israel Aerospace Industries (IAI), nå bygges en testversjon av det som har fått navnet PRT, Personal Rapid Transit. Om testen er vellykket, er planen å bygge ut et nettverk på drøye 200 kilometer i byer og forsteder i det sentrale Israel. Det amerikanske, NASA-tilknyttede selskapet, skyTran, skal stå for byggingen. Testanlegget skal stå ferdig i 2015.

 • DEBATT:

  Buss, tog og klima

  Raske tog har 50 gonger så høge produksjonskostnader og 20 gonger så store globale CO2-utslepp per reisande som buss på 4-felts veg. Folk vel bussen når ei reise Oslo–Bergen/Haugesund tek fire timar på ein 38 mil lang veg med billettpris 30 kr. Raske tog som klimatiltak vert eit pengesluk, bussar ei gullgruve med stor positiv klimaeffekt.

 • DEBATT:

  Modulvogntog kontra sjø- og banetransport

  «Samferdselsministeren har i sin iver etter å oppfylle regjeringserklæringa hoppet bukk over vesentlige prosesser,» skriver Roger Hansen i dette innlegget.

 • DEBATT:

  Søkelys på jernbane og omlasting

  Politikere og myndigheter har de senere år prediket at lasten må over fra vei til bane og sjø. Men lite har skjedd. Tall fra SSB viser at det i 1946 gikk 5 mill. tonn med tog og 58 mill. tonn med bil, mens det i 2012 gikk 9 mill. tonn med tog og 264 mill. tonn med bil. Lastebilene har fullstendig tatt innersvingen på jernbanen.

 • DEBATT:

  Ringeriksbanen er ikke et godt klimatiltak

  Handlingsplan for kollektivtrafikk, lagt frem av Samferdselsdepartementet 5. september, er ikke verdt særlig mye hvis den ikke gir reell klimahandling. Ringeriksbanen ligger inne i handlingsplanen som en fjerde InterCity-strekning, men slik planene foreligger i dag, er banen langt fra et klimatiltak.

 • KOMMENTAR – Sømløse kollektivreiser:

  Bør ansvaret for lokaltogene i Oslo og Akershus overføres til Ruter

  Økt lokal innflytelse på lokaltogtilbudet – ved at regionale myndigheter, ikke staten, har ansvar for kjøp av lokaltogtjenester – kan styrke jernbanens rolle i bytransporten i Norge. Hva kan vi lære av andre land hvor regionale myndigheter har et slikt ansvar?

 • KRONIKK:

  INSPIRASJON - en nøkkel til bærekraftig samferdsel

  I Tallin har myndighetene vedtatt at alle som betaler skatt skal få tilbud om gratis, offentlig transport. Tiltaket har vist at det både reduserer trafikk-kork og luftforurensning. Så langt har biltrafikken i Tallin sunket med 15 prosent. Klimagevinsten har vært stor. Dette er et eksempel som mange land – inkludert Norge – bør vurdere å følge.

På skinner

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS