Du er her

På skinner

 • Et mulig løft for godstoget

  Jernbaneverket (JBV) lanserer hva jernbanedirektør Elisabeth Enger betegner som «en bredere og mer optimistisk godsstrategi enn hva kanskje mange forventer.»

 • Klarsignal for opptil 100 nye Göteborg-trikker

  Innen midtsommeren 2021 skal 40 nye trikker være på skinnene i Göteborg, ifølge timeplanen, og i løpet av de påfølgende fem-seks årene kan de bli etterfulgt av ytterligere opptil 60 nye trikker.

 • I ring rundt Moskva

  Jernbanelinjen er 54 km lang, går i ring rundt sentrale deler av russernes hovedstad, er samkjørt med byens metrosystem og er internasjonalt kjent som Moscow Central Ring.

 • Mindre gods på norske skinner

  For første gang siden finanskriseåret 2009, ble det i 2015 registrert en nedgang i godsmengden frakta med tog på norske skinner. Reduksjonen på 1,8 millioner tonn var et tilbakefall på 5,4 prosent sammenligna med 2014, kan Statistisk sentralbyrå fortelle. Les mer hos SSB

 • Blir transportsikkerheten bedre når noen fører tilsyn med den?

  Det finnes nå tilsynsmyndigheter for alle transportgrener. Vegtilsynet er det siste som ble opprettet, i 2012. Sjøfartsdirektoratet har fungert som et sikkerhetstilsyn for sjøfarten siden 1962. Jernbanetilsynet ble opprettet i 1996 og Luftfartstilsynet i 2000.

 • Kansas City – enda en gjenoppstått trikkeby

  Kansas City i Missouri har sluttet seg til rekken av byer rundt om i verden som i forrige århundre kvittet seg med trikken – og i dette århundret fant ut at den nå igjen kan være grei å ha.

 • 730 meter lange godstog i Sverige

  Godstog i trafikk på Sveriges jernbanenett, som på det norske nettet, har med visse unntak hatt en maksimal lengde på 630 meter. Men nå er kjøringen i gang med 730 meter lange godstog på visse svenske strekninger.

 • Et kritisk nærblikk på de konfliktfylte Oslopakkene

  Interessekonflikter mellom Oslo og Akershus, og uenighet mellom fagfolk og politikere … Dette er blant det Harald Minken, en erfaren forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), fant da han med kritisk nærblikk så på arbeidet med Oslopakkene.

 • Grønt lys i vente for engelsk høyhastighetsnett

  Etter at enda en milepæl i den politiske beslutningsprosessen ble passert denne måneden, forventer den britiske regjeringen at byggingen av et dobbeltsporet jernbanenett for høyhastighetstog vil komme i gang i 2017.

På skinner

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS