Du er her

På skinner

 • KOMMENTAR - Ny regjering, annerledes politikk

  Nye vrier i svensk samferdsel

  «Svenskene kan vente seg et mer norsk avgiftssystem for personbiler, altså en sterkere klimaprofil,» skriver Gunnar Lindberg i denne kommentaren.

 • Innspill - jernbane:

  En grønn transportåre fra Oslo til Kontinentet

  «En trinnvis utbygging kan gjennomføres slik at reisetiden for persontog mellom Oslo og København kan reduseres til 2 timer og 30 minutter innen 2030,» skriver innspillforfatteren. En slik jernbaneutbygging vil ha stor betydning også for godstrafikken, poengterer han, foruten å bidra til «en sammenhengende skandinavisk arbeidsmarkedsregion basert på grønn mobilitet.»

 • KOMMENTAR - Om Flytoget selges

  Tilgang til sporet avgjør prisen

  «I det øyeblikk et statlig selskap skal selges, må man ta stilling til hvilke rettigheter som skal følge med,» skriver Harald Minken i denne kommentaren.

 • På veiene, til sjøs og i luften:

  Leting etter effektive tiltak mot arbeidsrelaterte transportulykker

  Et par tusen personer i Norge rammes hvert år av trafikkulykker i sin arbeidstid, anslår artikkelforfatterne. Og de spør: «Hvem har egentlig ansvaret for transportsikkerheten for dem som kjører i arbeidstiden?»

 • Transportøkonomisk institutt (TØI) runder 50 år:

  Med blikket inn i fremtiden

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var der, Norwegian-sjef Bjørn Kjos var der, TØI-sjefen selv, Gunnar Lindberg, var naturligvis der, og det var også noen titalls andre gjester og TØI-ansatte … De var der da TØI like før sommerferien feiret sine  første 50 år.

 • Debatt: Buss eller tog for Sørlandet?

  Bussoptimisme?

  Pål Jensen mener i siste utgave av Samferdsel (nr. 5, juni 2014) at jeg er overoptimistisk på vegne av sørlandsbussene. Kommentaren gir anledning til å utdype kjernen i mitt innspill i Samferdsel nr. 4, mai 2014.

 • Debatt: Buss eller tog for Sørlandet?

  Er bussen bedre enn toget?

  Karl Sigurd Fredriksen har et hovedoppslag i Samferdsel nr. 4, mai 2014, der han hevder at bussen er raskere, billigere og bedre for miljøet enn toget på strekningen Oslo–Sørlandet.

 • Debatt: Tog eller buss for Sørlandet?

  Sørlandet trenger toget

  «Toget vil skape muligheter, legge premisser for samfunnsutviklingen, og det vil påvirke hvor folk bosetter seg og hvor bedrifter lokaliserer seg»,skriver assisterende jern­banedirektør Gunnar G. Løvås i dette innlegget.

 • Foreløpige tall for 1. kvartal 2014:

  Aldri før har så mange reist kollektivt

  Over 152 millioner påstigninger i 1. kvartal 2014 utgjør en solid rekord sammenlignet med alle tidligere registreringer, melder Statistisk sentralbyrå. Passasjerveksten var sterk for alle transportformer. Totalt sett var det hele 6,7 prosent flere passasjerer enn i 1. kvartal 2013.

 • SSB om fylkeskommunene og kommunene:

  Brukte mer på samferdsel i 2013

  I 2013 økte fylkeskommunenes og kommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål med 1,8 milliarder kroner, eller 6,9 prosent, og endte på 27,6 milliarder kroner. Nesten 14 milliarder kroner gikk til kollektivtrafikken i fylkene.

På skinner

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS