Du er her

På sjøen

 • Et skritt nærmere en hydrogen-elektrisk ferge

  Etter tidligere å ha drevet frem hva etaten ser som «verdens første elektriske bilferge», tar Statens vegvesen et nytt grep til fordel for en mindre miljøfiendtlig fergeflåte.

 • ITF med sammendrag på Norsk av ITF Transport Outlook 2017

  Truende CO2-utslipp

  Sterkt voksende fraktvolumer, mye mer veitransport, kraftig vekst i flypassasjertrafikken … International Transport Forum (ITF), der Norge er blant deltagerne, ser noen utviklingstrekk som kan forhindre at målene i klimaavtalen fra Paris blir nådd

 • Mer landstrøm i vente

  Ved hjelp av stadig flere landstrømanlegg skal utslippene fra skip ved kai bli ytterligere redusert …

 • En ikke dagligdags skipstransport

  Stående om bord i tungløftskipet «HHL Valparaiso», ble to store havnekraner transportert via Nordøstpassasjen – fra vestrussiske St. Petersburg til østrussiske Vostochny.

 • En grønnstemplet isbryter

  Mindre miljøfiendtlig, forsiktig sagt, enn noen av sine forgjengere. Det går den for å være, denne Finlands nyeste isbryter.

 • Økte insentiver til mer gods på sjø vil redde flere liv

  Den foreslåtte insentivordningen for mer gods på sjøen «vil bidra til å løse framtidens kapasitetsutfordringer for eksport av norsk sjømat, samtidig som den vil redde liv og redusere antall trafikkskadde», skriver forfatterne av dette innlegget.

 • Ferjeavløsning kan påvirke bosetting positivt – spesielt nær byområder

  Bedre veger som avløser ferjeforbindelser kan bidra til å nå målet om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Det gjelder særlig prosjekter som fører til en vesentlig kortere reisetid inn til byområder, viser en studie av befolkningseffekter som følge av ferjeavløsningsprosjekter.

 • Landstrøm slår an i Bergen havn

  Satsingen på miljøtiltak for skip bærer frukter. Ved utgangen av september har 2959 skipsanløp og 114 ulike skip fått miljørabatt hittil i år. Landstrømsanlegget har også økt belegget betydelig, melder Bergen havn.

 • Større skip krever dypere farled:

  Mulig milliardprosjekt i Göteborgs Hamn

  For at havnen i Göteborg på effektivt vis skal kunne betjene dagens og morgendagens riktig store skip, må farleden inn til denne Nordens største havn gjøres tre-fire meter dypere, mener havneledelsen.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS