Du er her

På sjøen

 • Samferdsel er på Facebook

   Følg gjerne med på hva som skjer på Samferdsels sider på Facebook Vi vil sette pris på ditt"liker-klikk"!

 • INNSPILL

  Slik kan gods flyttes fra vei til sjø

  GodsFergen vil tilby daglig transport mellom våre kystbyer og være et rime­lig, punktlig og miljøvennlig alternativ til langtransport med bil av fulle laster og partslaster

 • DEBATT

  Norge, fjordfergenes rike

  TØI har for litt siden levert rapport 1272/2013: Samfunnsøkonomisk lønn­somhet av ferjeavløsningsprosjek­tene på E39 mellom Stavanger og Trondheim. Ved Harald Minken.

 • KOMMENTAR

  Derfor bør ikke en ferjefri E39 sees som et samlet konsept

  «Det vil finnes gode prosjekter enkeltvis på strekningen, men de må identifiseres og plukkes ut, så får resten vente», skriver Harald Minken i denne kommentaren.

 • Nødvendige takstendringer vil gi vinnere og tapere, men:

  AutoPASS i ferjedriften er mulig

  AutoPASS-billettering på ferjene vil lette hverdagen for ferjetrafikantene og forenkle billetteringen. Dette vil imidlertid betinge færre kjøretøyklasser og således innebære at noen må betale mer enn de gjør i dag, mens andre slipper billigere unna.

 • Fremfor store ferjer og få avganger: God butikk å la ferjene gå oftere

  Det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å dekke ferjetrafikkveksten gjennom frekvensøkning snarere enn ved bygging av stadig større ferjer, viser nye beregninger.

 • Debatt

  Asfalt over verdens naturarv?

  En mulig fergefri E39, til over 100 milliarder kroner, mellom Trondheim og Kristiansand – denne ideen dyrker Lidvard Skorpa, sjefingeniør i Statens vegvesen Region vest, over to sider i Samferdsel nr. 8, 2012. Vi i Natur­vernforbundet dyrker andre ideer

 • DEBATT

  Økt konkurransekraft til sjøtransporten

  I Samferdsel nr. 9 2011 etterlyser Eivind Hjellum ambassadører som taler sjøtransportens sak. NHO er svært opptatt av at forholdene legges bedre til rette for sjøtransporten. Vi er et talerør for denne næringen

 • Når næringslivet vurderer fergetilbudet:

  Frekvens, pålitelighet og åpningstid er viktigst

  Næringslivet langs kysten mener at hyppige og presise avganger i flest mulig av døgnets timer er det viktigste med fergetilbudet. Fergetakstene blir ikke vurdert som fullt så viktige, men likevel er det nettopp takstene næringslivet er minst fornøyd med. Disse konklusjonene er basert på en nylig gjennomført spørreundersøkelse

 • Ineffektive fergeløsninger:

  Millioner går tapt, miljøgevinster uteblir

  Ved å ta i bruk gjennomtenkte løsninger for fergekaier, slik at av- og påkjøring kan skje mest mulig effektivt, er det ifølge Peter Hansen mulig å hente ut både en stor miljøgevinst og en tilsvarende stor økonomisk besparelse

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS