Du er her

På sjøen

 • Et nytt navn i de nære farvann

  Navneskiftet fant sted på vårparten, og under et arrangement i Bergen i går ble det offisielt markert: Kystrederiene, slik lyder navnet som erstatter det gamle, Fraktefartøyenes Rederiforening.

 • Et bidrag til lavutslippssamfunnet

  Med en ny propell-løsning og en oppgradert autopilot på plass skal bulkskipet «Spar Canis», tilhørende rederiet Spar Shipping, bli mer energieffektivt og mindre dyrt i drift.

 • Panamakanalen klar med utvidet kapasitet

  Verdenshandelen vil ventelig bli preget av noen nye transportmønstre når det store prosjektet for utvidelse av Panamakanalen er unnagjort.

 • Sjøveien og Nasjonal transportplan

  "Norge er det land i Europa som har lengst kystlinje, flest havner og havneanlegg. Vi må begynne å se på dette som en ressurs", påpeker Siri Hatland, adm. dir. i Fraktefartøyenes Rederiforening i dette innspillet til arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-29.

 • Klarsignal for ny havneterminal i Göteborg

  Etter at en såkalt mark- og miljödomstol har gitt prosjektet sin godkjennelse, ser Göteborgs Hamn seg klar til å bygge en ny godsterminal over et areal på 220 000 kvadratmeter, tilsvarende 30 fotballbaner.

 • På denne dag:

  Et aldrende departement ...

  Et glimt av trafikkbildet i Oslo i 1946 … Fotografiet, kreditert Oslo byarkiv, er i dag gjengitt på Samferdselsdepartementets nettsider, som illustrasjon til en siste-nytt-melding.

 • Fremtidsrettet fergedrift

  Fergene som binder sammen riksveinettet skal bli mindre miljøfiendtlige, og det skal bli enklere å betale for fergeoverfarten … I noen år har det vært snakk om dette, og nå er det for alvor i ferd med å bli virkelighet.

 • Oslo-Fergene tar drivstoff-grep:

  Et bidrag til en renere by

  Ikke den helt store saken i verdenssammenheng, kanskje…

 • Redningsvest – påbudt, men…

  Langt fra alle de fritidsbåteierne som ifølge påbud skulle bruke redningsvest eller annet flyteutstyr, brukte slikt utstyr konsekvent, fremgår det av en undersøkelse som ble gjennomført på sensommeren i år.

 • Innspill - havner:

  Desentralisert hamnestruktur gjev mest gods på sjø

  «Funn frå NTP Godsanalyse tydar (…) på at desentralisert hamnestruktur er ein viktig premiss for å oppretthalde skipstrafikken sin høge del av godsfordelinga», skriver Sindre Ulstein Lid i dette innspillet.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS