Du er her

På sjøen

 • På veiene, til sjøs og i luften:

  Leting etter effektive tiltak mot arbeidsrelaterte transportulykker

  Et par tusen personer i Norge rammes hvert år av trafikkulykker i sin arbeidstid, anslår artikkelforfatterne. Og de spør: «Hvem har egentlig ansvaret for transportsikkerheten for dem som kjører i arbeidstiden?»

 • Transportøkonomisk institutt (TØI) runder 50 år:

  Med blikket inn i fremtiden

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var der, Norwegian-sjef Bjørn Kjos var der, TØI-sjefen selv, Gunnar Lindberg, var naturligvis der, og det var også noen titalls andre gjester og TØI-ansatte … De var der da TØI like før sommerferien feiret sine  første 50 år.

 • Debatt:

  Skipenes konkurranseevne

  «Legges skipsavgiftene om fra skipsbrutto til lastens vekt eller volum, vil nærsjøfarten få en renessanse,» skriver Erik Heirung i dette innlegget.

 • DEBATT - CICERO/TØI - Transport og klima

  Uavhengig analyse, brukerpåvirket tematikk

  Det er hyggelig å konstatere at Dag Bakka jr. har studert det populærvitenskapelige utdraget av resultater fra TEMPO-prosjektet, magasinet ‘Transport og klima’, som var vedlagt Samferdsel nr. 5, 2014. Innlegget hans inneholder flere interessante påpekninger, samt én injurierende påstand, nemlig at analysen ‘gir seg ut for å være dekkende for transportsektoren’.

 • Reduserer havneavgiftene:

  Göteborg Havn gir rabatt for LNG-skip

  Fra 2015 vil skip som går på flytende naturgass (LNG) få vesentlige avslag i havneavgiftene i Göteborg Havn, melder havneselskapet i en pressemelding.

 • Statistisk sentralbyrå (SSB):

  Mer gods på kjøl

  I 1. kvartal 2014 ble det håndtert nesten 17 millioner tonn tørr bulk i de største norske havnene. Dette er 6 prosent mer enn i 1. kvartal 2013.

 • SSB om fylkeskommunene og kommunene:

  Brukte mer på samferdsel i 2013

  I 2013 økte fylkeskommunenes og kommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål med 1,8 milliarder kroner, eller 6,9 prosent, og endte på 27,6 milliarder kroner. Nesten 14 milliarder kroner gikk til kollektivtrafikken i fylkene.

 • CICERO/TØI - Transport og klima

  Hvor er sjøtransporten?

  "Det er ganske påfallende at den (vedlegget til Samferdsel nr. 5/2014, red.anm.) konsekvent utelater transportformen som står for gode 40 prosent av innenlands transportarbeid og er størst i norsk import og eksport: Sjøveien." skriver forfatteren i dette debattinnlegget.

 • Debatt:

  Taxfree-salg på ferger setter bom for roro-skip

  «Så lenge ‘taxfree’-handelen opprettholdes, har fergerederiene muskler til å tilby priser som gjør at ingen roro-operatør vil ta sjansen på å etablere en rute mellom Jylland og Sørlandet», skriver Viggo Jean-Hansen i dette innlegget.

 • Innspill - Oslo Havn vil gjøre seg mer konkurransedyktig:

  Ny type containerkontrakt på Sjursøya

  Oslo Havn KF er midt i en stor utbygging av Sydhavna, et havneområde som omfatter mange typer godstrafikk: Våtbulk, tørrbulk, lo-lo container, bilimport, kysttrafikk og generelt stykkgods.Utbyggingen vekker oppmerksomhet i fagmiljøet. Men like viktig og interessant er selve organiseringen av fremtidens containerterminal, som skal etableres i dette området, på Sjursøya, og drives av én operatør.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS