Du er her

Nr 4 - Mai 2003

 • EU-forslag gjør AutoPASS allerede gammeldags

  AutoPASS-systemet som nå innføres som felles standard for innkreving av bompenger i Norge, kan få begrenset levetid. Nylig la EU-kommisjonen fram et forslag om at standarden for felles innkreving av veiavgifter i Europa skal baseres på satellitt-teknologi, og ikke 5.8 Ghz mikrobølgeteknologi som AutoPASS-systemet bygger på. Denne teknologien skal fases ut i perioden 2008 – 2012, ifølge forslaget.
 • Incentivordningen - ny gulrot i transportpolitikken

  De byområdene som får til en reduksjon i biltrafikken og en økning i kollektivtrafikken, vil bli premiert. Dette er det overordnete prinsippet i insentivordningen for kollektivtransport som Regjeringen lanserte i  Kollektivmeldingen. ECON har utredet ordningen videre og skisserer i denne artikkelen hvordan de tenker seg ordningen gjennomført i praksis.
 • Økt trafikkbelastning: Nordmenn flytter ut - innvandrere flytter inn

  Økt trafikkbelastning i et byområde kan føre til at norske barnefamilier flytter ut av området mens innvandrerfamilier flytter inn. Dette viser en studie av fem boligområder i Oslo øst. Trafikkreguleringer kan føre til at et område skifter etnisk karakter.
 • Myten om barnefamiliene slår sprekker: Kjører nyere biler enn gjennomsnittet

  Bare 3 prosent av barnefamiliene i Norge har ikke tilgang til bil og bilene som barnefamiliene disponerer er ett år nyere enn den gjennomsnittlige bilparken. Dette avliver myten om at barnefamiliene generelt er tvunget til å kjøre gamle og trafikkfarlige biler på grunn av høyt avgiftsnivå. Enslige med ett barn er imidlertid en gruppe som har eldre biler enn gjennomsnittet.
 • Nye kalkulasjonsrenter gjør samferdselsprosjekter svært ulønnsomme

  Samferdselsdepartementet har økt kalkulasjonsrenten til bruk i vurdering av samferdselsprosjekter.   Denne økningen  innebærer at man heretter må lete lenge etter lønnsomme prosjekter i Samferdselssektoren.  Sammenlignet med resten av Europa ligger Norge nå høyest når det gjelder avkastningskravet for sine samferdselsprosjekter.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS