Du er her

Samferdsel bringer artikler skrevet av fagfolk i ulike forsknings- og utredningsmiljøer. 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

FORSKNING

 • Flytting av flyplassen i Bodø:

  Samfunnsøkonomisk lønnsomt – men til hvilken pris?

   

  Hvis en kan bygge ut de sentrumsnære Rønvikjordene i Bodø, vil det være «svært ulønnsomt» å flytte lufthavnen 900 meter for å frigjøre arealer. 

 • Klimapolitikk kontra fordelingspolitikk:

  Vanskelig å få i både pose og sekk

  Klimagassutslippene vil bli redusert hvis reisefradraget ved skattelikningen blir avviklet, ifølge artikkelforfatteren. Men han poengterer at en slik avvikling samtidig vil bety økte reiseutgifter for dagpendlere fra utkantstrøk til byen – og dermed et innskrenket arbeidsmarked.

 • Universell utforming i kollektivtransporten:

  Fortsatt mangel på helhetlig satsing

  Fylkeskommunene prioriterer infrastrukturtiltak – som busser, holdeplasser og terminaler – når de arbeider med universell utforming i kollektivtransporten. Men andre sider av saken – inklusive vintervedlikehold, forbedret atkomst til holdeplasser, kompetanseutvikling og evaluering av iverksatte tiltak – blir i mindre grad prioritert.

 • Tunge transportutfordringer får ofte bevegelseshemmede til å sitte hjemme

  Mangel på gode transportmuligheter medfører at personer med nedsatt bevegelsesevne ikke fullt ut får dekket sine behov for aktiviteter utenfor hjemmet, viser en ny studie.

 • Oslo-området:

  Få håndverkere lar seg friste av dagens el-varebiler

  Håndverkere i Oslo-området bruker i stor grad små diesel-varebiler i arbeids medfør. Hvorfor ikke el-varebiler? Ny forskning indikerer at eksisterende el-varebilers begrensede kjørelengde får mange håndverksbedrifter til å velge dem bort.

 • Vegprosjekter:

  God kostnadskontroll, men hyppige kostnadsøkninger i tidligfasen

  I motsetning til hva mange synes å tro, er ikke kostnadsoverskridelser et stort problem i vegsektoren. Statens vegvesen holder seg til budsjettene. Kostnadene har imidlertid en tendens til å øke før prosjektene blir formelt vedtatt av Stortinget.

 • Dynamiske sammenhenger mellom areal og transport:

  Hvordan gåing og sykling kan konkurrere med bilen

  Omfanget av gange og sykling på korte reiser avhenger av rammebetingelser for bilbruk og av takster for kollektivtransporten, konkluderer artikkelforfatterne. De ser også at el-sykkelen kan bidra sterkt til mer sykling.

Viser fra 171 til 177 av totalt 177 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS