Du er her

Leder:

Personbilen er grei å ha - den også

I én setning, her løsrevet fra den helhet han tar for seg, skriver Nore i sin kronikk: «Hadde hver bil i gjennomsnitt hatt to personer om bord, hadde det samlet sett ikke vært behov for noe kollektivtilbud i det hele tatt.»

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Det snakkes og skrives mye om de gode sider ved kollektivtransport, sykling og gange. Og innimellom dukker det opp noen tankeforfriskende påminnelser om at personbilen, tross alt, kan komme til å spille en viktig rolle også i en fremtid da stadig flere mennesker beveger seg til og fra arbeid, skole, barnehage og alt det andre.

En slik påminnelse får vi i kronikken i denne utgaven av Samferdsel. Mannen bak kronikken, TØI-forsker Njål Nore, tar for seg sambruksfelt (for busser og personbiler med minst to–tre personer i setene) som et mulig bidrag til flyt i rushtidstrafikken inn i og ut av en storby som Oslo – men vel å merke også som et bidrag til å redusere behovet for investeringer i nye veier og nye kollektive transportmidler (underforstått også som et bidrag til å holde klimaet i sjakk).

Les også:  Kronikk – Rushtidsproblematikk i storbyområder

I kronikkforfatterens bilde kan vi, sagt med andre ord, få mye mer ut av den persontransportinfrastrukturen vi allerede har – gitt at vi benytter den på smartere vis.

I én setning, her løsrevet fra den helhet han tar for seg, skriver Nore: «Hadde hver bil i gjennomsnitt hatt to personer om bord, hadde det samlet sett ikke vært behov for noe kollektivtilbud i det hele tatt.»

Han er selv den første til å poengtere at så enkelt er det ikke; med den ene setningen vil han bare å sette saken på spissen. I kronikken, lest i sin helhet, tar han utgangspunkt i det velkjente faktum at ikke minst personbilen med bare ett av setene okkupert, les matpakkekjøreren, bidrar til rushtidskøene (og miljøulempene).

Ikke et negativt ord om kollektivtransport, sykling og gange i kronikken. Men Nore gjør det klart at disse forflytningsformene i dag bare er, og ventelig fortsatt bare vil være, et supplement til personbilen. Han poengterer et dilemma som er knyttet til en voldsom satsing på kollektivtrafikk: «Det koster mye penger, energi og andre ressurser å sette inn ekstra tog og busser for å frakte folk om morgenen og ettermiddagen.»

Mange av oss kjenner seg igjen i dette; vi kan nyte å sitte alene i bilen eller tilnærmet alene i en T-banevogn, en togvogn, en buss, en trikk (for ikke å snakke om flyet) – bare for å få nytelsen en smule ødelagt av tanken på hva den egentlig koster.

Tenk i denne sammenheng på hva for eksempel bare ett T-banesett koster i anskaffelse og drift – altså på hva samfunnet kunne spare hvis personbilen ble såpass godt utnyttet at samfunnet kunne hoppe over anskaffelsen, simpelt hen fordi det ikke var behov for den.

Folk som arbeider for å løse rushtidsfloker og eliminere alt det negative disse flokene bærer med seg, bør kanskje i mindre grad se personbilen som et problem og i større grad se den som en mulighet. Når alt kommer til alt er det jo ikke personbilen, men måten vi i stor grad bruker den på, som er problemet.

Men, for all del, rushtidflokeløsernes oppgave er ikke enkel, noe som fremgår av en nylig ordveksling ved lunsjbordet i en jobbkantine i Oslo:

Det var snakk om køkjøringen til og fra jobben. En av lunsjspiserne undret seg over at folk holdt ut å sitte i disse bilkøene, dag etter dag. En av de andre ved bordet fortalte da at han kjente en familiefar som hadde sagt at tiden i ettermiddagsbilkøen var noe han satte stor pris på, dette var nær sagt hans beste time i døgnet, for der kunne han være alene i verden og slappe av med musikk og nyheter og telefonsamtaler – der kunne han finne ro før alt maset med barn og kone og middag og alt det der som ventet ham hjemme.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS