Du er her

Nr. 03

 • Leder:

  Personbilen er grei å ha - den også

  I én setning, her løsrevet fra den helhet han tar for seg, skriver Nore i sin kronikk: «Hadde hver bil i gjennomsnitt hatt to personer om bord, hadde det samlet sett ikke vært behov for noe kollektivtilbud i det hele tatt.»

 • Ulik organisering av bypakker

  To norske bypakker, Miljøpakken i Trondheim-regionen og Buskerudbyen i Buskerud, gir på hver sin måte viktige innspill til utfordringen med å redusere utslipp fra transport, fastslår artikkelforfatteren.

 • Bergen:

  Milliard­investeringer langs Bybanens skinner

  Bybanen i Bergen er ikke bare et effektivt kollektivtransportmiddel, men påvirker også sterkt byutviklingen i Vestlandets hovedstad. Langs Bybanens trasé investeres og bygges det til den store gullmedaljen. Løsenordet er fortetning og vekst.

 • Bysentrum svekkes i kampen om handelen

  Transportøkonomisk institutt  har analysert utviklingen i detaljhandelen i 20 bykommuner i perioden 2004–2012 ved hjelp av data om detaljvarehandel i SSB, og data i andre kilder om omsetningen i norske kjøpesentre.

 • Nærblikk Luftfart:

  På vei mot «åpne luftrom»

  Lufttransport har blitt strategisk viktig for mange land, spesielt etter andre verdenskrig. Som et resultat av dette har en av verdens mest internasjonale bransjer også blitt en av de mest nasjonaliserte med tanke på eierskap og kontroll.

 • Målt mot hva som skjer i andre land:

  God kostnadskontroll i norske vegprosjekter

  Kostnadskontrollen i norske vegprosjekter er god. Kun et fåtall av prosjektene overskrider kostnadsrammen satt av Stortinget, og kostnadskontrollen har blitt bedre – særlig i de aller største prosjektene.

 • KOMMENTAR – Nasjonal tiltaksplan for trafikk­sikkerhet på veg 2014–2017:

  Ingen selvfølge at målene nås

  «Jeg tror den største usikkerheten er knyttet til overholdelse av fartsgrensene,» skriver Rune Elvik i denne kommentaren.

 • Ta kontroll og tenk helhet:

  Parkerings­politikken kan bli smartere:

  De siste ti årene har tendensen vært at normene for parkering ved arbeidsplasser har blitt mer restriktive, mens normene for boligparkering i hovedsak er uendret.

 • Refleksjoner:

  Hva er det med fine biler?

  Det er ganske underlig: Hver gang det dukker opp noe som har med fine biler og avgifter å gjøre, vekkes noe i den norske folkesjelen til live, og de underligste varianter av karakteristikker og meninger kastes uten hemninger inn i debatten.

 • Leder:

  Lyntoget har lita framtid

  Journalist Tormod E. Eitrheim gjev seg ikkje, og i Samferdsel nr. 2/2014 held han fram med å hevde at «Tog for høg fart er miljøvenleg og lønsamt.»

Viser fra 1 til 10 av totalt 15 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS