Du er her

 • Hjem
 • /
  2014
 • /
  Nr. 09
 • /
  Oppgradering av Kolsåsbanen – per minutt, per passasjer eller per kilometer?

Oppgradering av Kolsåsbanen – per minutt, per passasjer eller per kilometer?

Are Wormnes skriver i siste nummer av Samferdsel at oppgradering av Kolsåsbanen har kostet 725 millioner kroner per spart minutt. Denne sammenlikningen gir ikke et riktig inntrykk av hva samfunnet får igjen for investeringen.

Av Øystein Otto Grov
Fagsjef metro og trikk Ruter AS. Prosjektleder reguleringsplan Kolsåsbanen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

FaksimileDebattDe 2,9 milliarder kroner oppgraderingen har kostet, i løpende priser over 8 år, kan sammenliknes med flere andre størrelser:

 • Banens lengde i kilometer
 • Antall reisende med Kolsåsbanen
 • Antall nye trafikanter etter oppgraderingen

Å sammenlikne med spart reisetid er kanskje det minst relevante, siden spart reisetid i seg selv ikke var et sentralt mål for oppgraderingen.

Da Kolsåsbanen stengte i 2006, var banen i så dårlig teknisk stand at videre drift uten oppgradering var uforsvarlig. Det vedlagte bildet, av en kontaktledningsmast så rusten at solen skinner igjennom, kan stå som et eksempel på tilstanden.

 

Ut fra målet om at kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk, og at skinnegående transportmidler skal være grunnstammen i kollektivtilbudet, synes oppgraderingen å være en klar suksess

Målet med oppgraderingen var å sette banen i en slik stand at trafikken kunne gjenopptas. Dette betød at man minst måtte skifte under- og overbygning, sviller og skinnegang, og rehabilitere bruene som var i svært dårlig stand. En forutsetning for oppgraderingen var at banen skulle være en del av Oslos T-banesystem, med strømskinne i stedet for kontaktledning, med plattformer for 6-vognstog og bygget etter reglene for universell utforming (som ble skjerpet i løpet av de årene byggingen pågikk).

Kolsåsbanen er litt mer enn 12 km lang, som gir en kostnad på ca. 230 millioner kroner per km. Dette er mer per km enn oppgradering av Lambertseterbanen (142 mill. kr/km), som nettopp er ferdigstilt, og oppgradering av Østensjøbanen (160 mill. kr/km), som planlegges, begge uten innsparing i kjøretid. Samtidig har arbeidene på Kolsåsbanen vært langt mer omfattende, både på grunn av banens svært dårlige tekniske stand, og fordi det måtte bygges helt nye stasjoner for 6-vognstog.

Før stengning i 2006 hadde Kolsåsbanen ca. 13 000 på- og avstigende på egen strekning en vanlig hverdag. Dette var den gang omtrent det samme som Røabanen, som er en kortere bane, og noe mindre enn Lambertseterbanen (ca. 16 000) og Østensjøbanen (ca. 18 000). Per passasjer har oppgradering av Kolsåsbanen kostet mer enn oppgradering av Lambertseter- og Østensjøbanen.

Bildet, som er vedlagt av innsenderen, viser «en kontaktledningsmast så rusten at solen skinner igjennom.» Et eksempel på Kolsåsbanens tekniske stand før oppgraderingen, presiserer han.Sikre trafikktall for Kolsåsbanen etter gjenåpning har vi ennå ikke, men rapporter tyder på betydelig trafikkøkning. Før stengning i 2006 ble banen trafikkert med 3-vognstog, som hadde ståplasser omtrent fra Åsjordet i rushtid. Etter gjenåpning trafikkeres banen nå med 6-vognstog, som har ståplasser fra Bekkestua i rushtid, kanskje tidligere, og klager på overfylte tog fra Ringstabekk.  Ut fra målet om at kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk, og at skinnegående transportmidler skal være grunnstammen i kollektivtilbudet, synes oppgraderingen å være en klar suksess.

Reisehastighet på banen bestemmes i stor grad av kurvatur og antall stasjoner. Kolsåsbanen er i hovedsak oppgradert i eksisterende trasé med eksisterende kurvatur, og som Are Wormnes nevner skyldes det meste av innsparingen i reisetid at noen stasjoner er nedlagt. På deler av strekningen lå stasjonene svært tett, og det var naturlig og riktig å se om alle hadde livets rett. I sum har de reisende helt klart tjent på at banen nå har færre stasjoner, selv om noen har fått lenger gangavstand. Ironisk nok ville oppgraderingen ha blitt dyrere og reisetidsbesparelsen mindre om alle stasjonene var beholdt, og kostnaden per spart minutt ville ha nærmet seg uendelig.

Noen viktige lærdommer kan trekkes av Kolsåsbanen:

Det må hele tiden bevilges nok midler til løpende vedlikehold. Å la infrastrukturen forfalle til et så lavt nivå som den gjorde på Kolsåsbanen er definitivt ikke lønnsomt

Ferdige planer for oppgradering og midler til dette bør være på plass før man må stenge.

Hvis tilbudet blir godt, vil passasjerene finne tilbake, selv etter en lengre stengeperiode.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS