Du er her

Nr 1 - Februar 2006

  • 5,9 GHz = trafikksikkerhet for alle

    5,9 GHz kommer i årene fremover til å bli assosiert med trafikksikkerhet, effektivitet og rasjonalitet. Det er en standard som kommer til å bli brukt i fremtidige ITS-løsninger – både i bilene og i infrastrukturen. Den bringer oss ett skritt videre fra dagens elektroniske hjelpesystemer i bilene.
  • TS-tiltak frem mot 2020: Nye biler redder liv!

    Med dagens utskiftingstakt i personbilparken vil de aller fleste biler eldre enn 2000-modeller først være skiftet ut i 2017. Dersom man med ulike tiltak forserer denne utskiftingen med fem år, kan rundt 250 menneskeliv spares frem til 2020 bare på grunn av den bedringen vi har hatt i bilenes passive sikkerhet frem til og med 2004.
  • Distriktene taper på konkurransen i luften

    Det er inntil fire ganger så dyrt å fly fra Svolvær til Kirkenes som fra Oslo til Kirkenes. Dessuten tar reisen over dobbelt så lang tid fra Svolvær. Konkurransen på stamrutenettet har ført til et betydelig prisfall etter 2002. Men på regionalrutene, der staten bestemmer takstene, har prisene økt. Det taper distriktene på. Tiden er nå moden for å revidere den offentlige takstpolitikken
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS