Du er her

Leder nr. 1/2015

En skremmende avhengighet

For mange er det en ikke-nyhet, det som er et hovedbudskap i en ny rapport fra den statlige flyplasseieren Avinor, nemlig at dagens norske samfunn er sterkt avhengig av et velfungerende luftfartssystem.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

 

Rapporten kan også leses som en påminnelse om at Norge kanskje er vel avhengig, ja skremmende avhengig, av luftfarten

LederTenk bare på den mulighet at dette systemet – inklusive flyplasser og luftkontrollapparat, passasjer- og fraktfly, ambulansefly og diverse kategorier helikoptre – fremsto som helt eller i stor grad uvirksomt i en uke eller to.

Svaret er gitt: Det ville koste mye frustrasjon og en masse penger – og med stor sannsynlighet et antall menneskeliv.

For noen år siden ble det gjort til et slagord at «uten lastebilen stopper Norge».  Luftfartsfolk vil ikke bomme helt hvis de bytter ut et ord og gjør slagordet til sitt.

Avinor spiller forsiktig sagt en nøkkelrolle i arbeidet med å holde norsk luftfart oppegående (selv om alternativer kan tenkes, ref. eksempelvis de ikke-statlige flyplassene ved Sandefjord og Moss). Og Avinor ser åpenbart et sterkt behov for å minne Norge – les ikke minst politikerne – om luftfartens betydning. Den nye rapporten, utarbeidet ved hjelp av forskere, kan sees som et resultat av et slikt behov.

Selv om mange vil se det som gammelt nytt at Norge er sterkt avhengig av luftfartssystemet, kan Avinor-rapporten sees som nyttig, idet den byr på ny dokumentasjon i form av tall og vurderinger, dokumentasjon som kan vise seg verdifull når nye luftfartsrelaterte beslutninger skal fattes.

Noen av de nye tallene og vurderingene blir omtalt i fem artikler i denne utgaven av Samferdsel. En av artiklene er skrevet av Avinor-representanter, de øvrige av forskere.

Vel og bra, altså, at Avinor minner oss andre om luftfartens betydning. Men Avinor-rapporten kan tjene til noe mer enn å bygge opp under ja-rop til fordel for å la Avinor bygge Flyplass-Norge videre, med nye rullebaner, nye terminaler, kanskje nye flyplasser på bekostning av noen eksisterende.

Rapporten kan også leses som en påminnelse om at Norge kanskje er vel avhengig, ja skremmende avhengig, av luftfarten – en påminnelse om at det kunne være fint for landet å ha noen robuste alternativer i et bedre utbygget og vedlikeholdt vei- og jernbanenett samt en bedre gjennomtenkt nærskipsfartspolitikk.

Se gjerne mangelen på robuste alternativer som en medvirkende årsak til at flyruter som Oslo–Bergen og Oslo–Stavanger er blant de sterkest trafikkerte i Europa.

Berørte politikere, sentralt og lokalt, bør notere seg hva Avinor trekker frem til fordel for opprettholdelse og forbedring av luftfartssystemet – og så bør de i tillegg spørre seg om transportalternativene er så gode som de i et velutviklet samfunn bør være.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS