Du er her

Nr. 1

 • Hvordan kjenner man igjen en dinosaur?

  I forrige utgave av Samferdsel ga to skribenter uttrykk for at TØI framstår som en dinosaur, ettersom det er en majoritet av menn som skal forelese på TØI- kurset, dessuten en majoritet av menn som sitter i TØI-ledelsen og i Samferdsels redaksjonsråd.

 • Kjønnsbalanse på TØI-kurset

  Alberte Marie Ruud og Trine Hagen påpeker i forrige nummer av Samferdsel en skjev kjønnsbalanse blant foreleserne på TØI-kurset som går av stabelen 20.–24. april. Kritikken er berettiget.

 • Effektivisering av samferdselen

  E 134 Ekspressveien over Haukeli, med arm mot Bergen, nå kalt Miljøvegen, har av mange blitt anerkjent som beste fjellovergang mellom Øst- og Vestlandet.

 • Trenger vi en Broen til Europa 2.0?

  Mens stadig flere trailere hver eneste dag dundrer over fjell, gjennom daler og inn i byer, blir det dyrere og vanskeligere å frakte gods på kjøl. Det skriver adm. dir. Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund som har laget rapporten Broen til Europa om hvordan Norge kan styrke nærskipsfarten.

 • Vi blir mer lovlydige i trafikken – men:

  Skyldes det mer kontroll?

  Vi blir stadig mer lovlydige i trafikken. Det begås færre trafikkforseelser enn for bare få år siden. Dette kan delvis komme av økt kontroll, men mye tyder på at også andre faktorer trekker i retning av færre trafikkforseelser.

 • Nye fotobokser er mer effektive enn eldre:

  Halverer antall drepte og hardt skadde nær boksen

  På veger hvor det ble installert fotobokser i årene 2004 til 2010 er antall drepte og hardt skadde omtrent halvert, og antall personskadeulykker er redusert med nesten en tredjedel på den første kilometeren etter fotoboksen.

 • Refleksjoner:

  Snøen som falt i år

  Det kjennes unektelig litt underlig å sitte hjemme, nær Oslo, og se på TV-nyhetene om snøen som laver ned i metervis på Vestlandet. Fra Sogndal og Voss ser vi bilder av hustak med et par meter snø på, vi ser anleggsmaskiner som fortvilet forsøker å holde veiene åpne gjennom snømasser som virker ugjennomtrengelige.

 • Leder nr. 1/2015

  En skremmende avhengighet

  For mange er det en ikke-nyhet, det som er et hovedbudskap i en ny rapport fra den statlige flyplasseieren Avinor, nemlig at dagens norske samfunn er sterkt avhengig av et velfungerende luftfartssystem.

 • Luftfartens samfunnsnytte:

  Olje og gass - fly og helikoptre

  For aktører i og med nær tilknytning til norsk olje- og gassvirksomhet synes luftfartstilbudet «å være en nødvendig, men langt fra tilstrekkelig betingelse for valg av lokalitet,» konkluderer artikkelforfatterne. Men, poengterer de, samtidig spiller luftfarten en vesentlig rolle for å kunne drive en høyteknologisk virksomhet preget av et betydelig behov for forflytning av personell og utstyr.

 • Luftfartens samfunnsnytte:

  Til og fra jobben med fly

  «Siden 2003 har pendlerreiser med fly økt vesentlig mer enn annen arbeidsrelatert flytrafikk,» skriver artikkelforfatterne. «I 2013 ble det foretatt 2,2 millioner pendlerreiser med fly innenlands og 1,6 millioner pendlerreiser med fly mellom Norge og utlandet.»

Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS