Du er her

LEDER

En stående utfordring

«Ein vaksen person som sit i baksetet utan bilbelte, vil treffe forsetet med ein kraft på eit par tonn om det skjer ein frontkollisjon i 50 km/t.», forteller Statens vegvesen Region Vest (3/9 2012) advarende på sine nettsider etter en helg med bilbeltekontroller på Vestlandet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Faksimile fra Osloby.no sitt oppslag 19/12 2012.

På www.vegvesen.no sin faktaside om bilbelter får vi også vite at å kol­lidere i 70 km/t uten bilbelte, tilsvarer et fall fra 19 meter.

Det er i det hele tatt ingen mangel på advarsler om hvor farlig det er å kjøre uten å bruke bilbeltet eller uten å sikre lasten i bilen forsvarlig.

«Folk som skal pakke bilen og reise på jule­ferie bør vite at en koffert på 20 kilo har en kraft på et tonn ved en bråstopp i 90 kilo­meter i timen. – Det skal du tenke over når du slenger inn kofferten i baksetet», minnet vegdirektør Terje Moe Gustavsen oss om i en pressemelding før juletrafikken vi nå har bak oss.

Da henger det vel strengt tatt ikke på greip – at 20–30 levende busspassasjerer fort­satt lovlig skal kunne stå og dingle med kun en stropp eller stang å holde seg fast i mens bus­sen fyker av gårde i 80–90 km/t i kollektivfeltet? Det skal ikke mye fantasi til for å kunne se for seg konsekvensene av en ulykke i slike hastig­heter i rushtrafikken.

Heldigvis skjer det ikke ofte alvorlige ulyk­ker hvor stående busspassasjerer er involvert. Men det skjer ganske mange mindre alvorlige ulykker. Aftenpostens Aften og Osloby.no kunne like før jul (19/12) bringe en oversikt over politirapporterte ulykker med buss i Oslo og Akershus for årene 2007–2011, i et oppslag om fulle busser og mange stående passasjerer (se faksimile). Statens vegvesen er oppgitt som kilde.

Oslo: 13 sjåfører lettere skadet, 1 hardt skadet. 49 passasjerer lettere skadet, 1 hardt skadet. Ingen dødsulykker.

Akershus: 7 sjåfører lettere skadet.11 passasjerer lettere skadet. Ingen dødsulykker.

Avisen hadde også hentet inn ulykkestall fra busselskapene som kjører for Ruter i Oslo og Akershus. Unibuss, som er størst, forteller om ca. 900 rap­porterte ulykker i 2012. Av disse skyldtes 26 at sjåføren måtte bråbremse.

Nå skal alle nye busser i bussklasse 2 (typiske busser som brukes mel­lom byene og forstedene i hastigheter over 50 km/t) ha montert belter på alle sitteplasser. Og det er et krav at der det er belter, skal de også bru­kes. Men slike busser kan ifølge kjøretøyforskriftens paragraf 8–4 (2.1.2) ha inntil 45 % av det totale passasjerantallet registrert for ståplasser! Det gjør det ikke enkelt for dem som arbeider med trafikksikkerhet.

– Jeg skjønner det kan oppleves som et paradoks at de som sitter må bruke belte, mens det samtidig er lov å stå, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for tra­fikksikkerhet i Vegdirektoratet, til Aften (19/12 – 2012).

I samme artikkel forklarer Ranes’ kollega, Karin Søhoel, som leder seksjon for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet, at det ideelle trafikksikkerhetsaspektet ved busstrans­port i noen grad må avveies mot kapasitetshensyn. – Gjeldende regler bygger derfor på et kompromiss mellom trafikksikkerhet og passasjeravvikling, sier hun.

Vi innser at dette er en problemstilling med mange nyanser – at trafikksikkerheten lider, er åpenbart. Men det er også innlysende at de økonomiske følgene blir store dersom ingen lenger får stå på bussene i rushtidene. Det er også et poeng at det flere steder allerede er for mange busser som står og stanger i rushtidskøene.

Nå er det heldigvis lenge mellom de virkelig alvorlige bussulykkene. Men selv om bussen normalt må regnes som et sikkert transportmiddel, er potensialet utvilsomt stort for veldig alvorlige ulykker.

Vi får i denne omgang være glad for at i hvert fall skolebussene fra kom­mende sommer skal ha sitteplasser og belter til alle. Men selv vil vi gjøre vårt ytterste for å unngå å måtte henge i stroppen på vei til jobben. Vi stuper ikke frivillig fra 10-meteren, og vi vil slett ikke risikere å måtte hoppe fra over 19 meter rett i asfalten.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS