Du er her

Nr 1

 • LEDER

  En stående utfordring

  «Ein vaksen person som sit i baksetet utan bilbelte, vil treffe forsetet med ein kraft på eit par tonn om det skjer ein frontkollisjon i 50 km/t.», forteller Statens vegvesen Region Vest (3/9 2012) advarende på sine nettsider etter en helg med bilbeltekontroller på Vestlandet.

 • Nødvendige takstendringer vil gi vinnere og tapere, men:

  AutoPASS i ferjedriften er mulig

  AutoPASS-billettering på ferjene vil lette hverdagen for ferjetrafikantene og forenkle billetteringen. Dette vil imidlertid betinge færre kjøretøyklasser og således innebære at noen må betale mer enn de gjør i dag, mens andre slipper billigere unna.

 • Innfartsparkering: Hvorfor, hvor og hvor mye?

  Ideelt sett skal innfartsparkering få flere til å reise kollektivt, men artik­kelforfatterne stiller seg tvilende til om effekten alltid blir som forventet. Med tanke på en målrettet utbygging av nye innfartsparkeringer, etterlyser de «bedre føringer både for lokalise­ring og behov samt klare ansvars­forhold når det gjelder planlegging, prioritering og gjennomføring».

 • KRONIKK

  Når kunnskapsprodusenter konkurrerer om oppdrag: Utbydere og tilbydere bør skjerpe seg!

  «Jo flere ansatte som kommer inn i departements- og direktoratskontorene, dess større ser det ut til at behovet blir for å utlyse oppdrag», skriver kronikkforfatteren. Han kaster et kritisk blikk på en hverdag der kunnskapsprodusenter konkurrerer om oppdrag.

  «Slike utlysninger er selvfølgelig nyttige for en tørstende og profitthungrig konsulentstand, men jeg spør om det ikke fra tid til annen kunne vært stanset opp på utlyserkontorene og spurt; er dette noe vi trenger å lyse ut? Kan vi ikke like gjerne prøve å gjøre jobben selv?»

 • Miljøfartsgrense bedrer trafikksikkerheten

  Miljøfartsgrensen på hovedvegene i Oslo i perioden fra 1.november til 31. mars ble innført for å redusere luftforu¬rensning. Nå viser en studie fra TØI at miljøfartsgrensen bidrar til å redusere ulykkestallene

 • DEBATT

  Tenk om sykkel- og togturistene heller reiste med cruise eller fly…

  I Samferdsel nr. 10, 2012 konkluderer Eivind Farstad og Petter Dybedal at «å motta turister til Norge som cruisepassasjerer kan være ganske gunstig i et miljø- og samferdselsper­spektiv». Ut fra analyser gjort av Vestlandsfor­sking, trekker vi motsatt konklusjon.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS