Du er her

Nr 10 - Desember 2005

 • Ikke flere ulykker med piggfrie vinterdekk

  Vegdirektoratet anbefaler å velge piggfrie vinterdekk. I lavereliggende strøk er vinterføret sjelden problematisk for dem som ønsker å kjøre med nye, moderne vinterdekk. De som ofte kjører på spesielt glatt vinterføre og som opplever pigg som mest forsvarlig, bør velge piggdekk
 • Rutetilpasning må til for å kapre flere reisende

  Gevinster i form av kortere reisetid og flere reisende utløses først når hele strekninger mellom nøkkelpunkter får et bedre togtilbud i form av høyere frekvens og raskere togfremføring. Dette har blitt oppnådd ved større, sammenhengende utbygginger som Gardermobanen og Ski-Sandbukta på Østfoldbanen.
 • Kystdistriktene tjener på gratis ferge

  Gratis ferger kan gi befolkning og næringsliv langs kysten en årlig gevinst på mellom 1,6 og 1,7 mrd. kr. Tiltaket vil sannsynligvis innebære et årlig samfunnsøkonomisk tap på rundt 500 mill. kr. Samtidig vil målsettingen om å få mer av godset over fra vei til sjø bli vanskeligere.
 • Rask, effektivt og mindre kjøring

  Samdistribusjon av varer i bykjernen kan redusere behovet for antall distribusjonsbiler, utnyttelsesgraden av hver bil øker, transportene blir mer effektive og utkjørt distanse i byen reduseres kraftig. Samdistribusjon reduserer trengselen og bedrer miljøet i bysentrum. Ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom og sannsynligvis også bedriftsøkonomisk bærekraftig.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS