Du er her

Nr 10

 • LEDER

  Trafikkveksten som uteble

  Stadig mer kan tyde på at vi også i Norge nærmer oss et Peak Car, et metningspunkt for antall biler på veiene – i hvert fall i de største byene. Vi kunne lese Dr. Peter Harrops tanker rundt dette temaet i forrige Samferdsel (nr. 9/2011), nå ser vi også tankevekkende tall for Oslo og Akershus i denne utgaven (side 4), og vi registrerer at til og med Norsk Petroleumsinstitutt ser for seg en reduksjon i CO2-utslippene fra veitrafikken i årene som kommer (side 19).

 • Oslo 2004 – 2010:

  Ingen vekst i biltrafikken tross rekordstor befolkningsvekst

  I løpet av årene fra 2004 til 2010 har befolkningen i Oslo og Akershus vokst kraftig, men biltrafikken har vokst langt mindre enn forventet. I Oslo har det faktisk ikke vært noen vekst i bil­trafikken i det hele tatt, men det nye reisemønsteret har ført til at både kol­lektivtrafikken og gangtrafikken har økt sine andeler av reisene.

 • Lynrask togtrafikk: Stykkevis og delt til kontinentet

  Korte strekninger av de hundretalls kilometer jernbane som må til for å eta­blere en lyntogforbindelse mellom Oslo og Kontinentet, er allerede enten på plass eller i ferd med å bli lagt. Men om de vil bli knyttet sammen for å betjene et lyntogprosjekt, og i tilfelle når, er et åpent spørsmål

 • Åpning for tettere godstogforbindelser med Europa

  Norge kan vinne på å delta i utvalget som skal styre den trans-europeiske jernbanekorridoren Stockholm–Palermo, mener artikkelforfatterne. De ser også at Norge kan gjøre godstransporten mer miljøvennlig ved å investere i korri­dorutvikling både i og utenfor Norge.

 • KRONIKK

  Hvis Norden tenkte stort om infrastruktur ….

  Hvis ikke vi sammen – i Danmark, Sverige, Norge og Finland, i Den nor­diske Triangel og i STRING – kan få nogle større perspektiver i infrastruk­turplanlægningen i Norden og få den til at række ud over både de nationale grænser og de nationale regnskaber, så taber vi kampen om udviklingen i Europa,» skriver Jacob Vestergaard i denne kronikken.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS