Du er her

 • Hjem
 • /
  2011
 • /
  Nr 10
 • /
  Lynrask togtrafikk: Stykkevis og delt til kontinentet

Lynrask togtrafikk: Stykkevis og delt til kontinentet

Korte strekninger av de hundretalls kilometer jernbane som må til for å eta­blere en lyntogforbindelse mellom Oslo og Kontinentet, er allerede enten på plass eller i ferd med å bli lagt. Men om de vil bli knyttet sammen for å betjene et lyntogprosjekt, og i tilfelle når, er et åpent spørsmål

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

 AV FLEMMING DAHL

Først og fremst lokale transporthensyn, ikke tanken på lyntogfart Oslo–Kontinentet, har drevet frem de brikkene i et mulig stort spill som hittil er lagt eller planlagt. Blant dem er disse: 

 • Strekningen Oslo–Ski ventes rundt år 2020 forsynt med en ny dobbeltsporet jern­bane, Follobanen. Den vel 20 km lange banen skal bygges for en topphastighet på 250 km/t
 • En jernbanetunnel, Västlänken, under Göte­borg ventes ferdigbygget i løpet av et par tiår og vil tillate gjennomgående trafikk: Togtra­fikken vil ikke som i dag kjøre inn til byens store jernbanestasjon, en buttstasjon, og så ut igjen i samme retning
 • To parallelle og nær 9 km lange tunneler gjennom Hallandsåsen utgjør ett av flere prosjekter som skal gi en smidigere tog­trafikk mellom Göteborg og Malmö. Tun­nelene ventes klare for trafikk i løpet av tre–fire år.
 • To parallelle og rundt 5 km lange tunneler under Malmö ble tatt i bruk for et drøyt år siden. De innebærer at tog i fart mellom nord og syd, eksempelvis Göteborg og Køben­havn, ikke lenger opplever Malmö som en buttstasjon.
 • Øresundsbroen, tatt i bruk for vei- og jern­banetrafikk for over et tiår siden, innebærer at togtrafikken mellom Sverige og Dan­mark henger sammen, mens den før var fergeavhengig.
 • Dansk jernbane er i ferd med å kvitte seg med en flaksehals ved å satse på en ny dob­beltsporet linje, rundt 60 km lang, mellom København og Ringsted via Køge. Den er planlagt med en topphastighet på 250 km/t og forventet ferdig i 2018
 • Togreisetiden mellom København og Ham­burg, som i dag inkluderer en fergetur over Fehmarn Belt og tar rundt fire og en halv time, skal komme ned i tre timer når en rundt 20 km lang vei- og jernbaneforbindelse over beltet ventelig er klar til bruk omkring år 2020. En undersjøisk tunnel fremstår nå som mer sannsynlig enn en bro.

Hva som primært har drevet frem disse brikkene:

Nordmennene har vært opptatt av å bli kvitt en flaskehals mellom Oslo og Ski; svenskene av å smidiggjøre togtrafikken mellom Göteborg og Malmö; svenskene og danskene av å binde sammen sine to land; danskene av å bli kvitt en flaskehals syd for København; danskene og tys­kerne, med danskene som mest entusiastiske, av å binde sine to land bedre sammen.

Grensesprengende tanker
Men når sto tre skandinaviske regjeringer – en norsk, en svensk og en dansk – samlet frem med et definitivt ønske om å drive frem en sammenhengende lyntogforbindelse mellom Oslo og København, med en kjøretid på to–tre timer – en forbindelse som så kunne knyttes til en hurtig togforbindelse videre til Hamburg?

Prosjektet COINCO (Corridor of Innova­tion and Cooperation) North, drevet av lokale og regionale politiske krefter langs en korridor Oslo–København, har derimot lenge forsøkt å fremme en slik forbindelse. Floire Daub, en nordmann med franske røtter, er leder for den norske delen av COINCO North, og til Sam­ferdsel sier han:

«Du mangler den gode dialogen på nasjonalt nivå mellom Norge og Sverige.»

Han mener at det er Norge og Sverige som må bli enige først, fordi det i hovedsak er disse landene et lyntog vil kjøre gjennom, og fordi danskene allerede gjør mye med tanke på videre kjøring sydover fra København.

Men COINCO North har ifølge Daub defi­nitivt ikke gitt opp håpet om å få de skandina­viske regjeringer til å interessere seg mer for saken. Han sier at prosjektet ser det som en av sine viktigste oppgaver i de kommende måne­der å komme i skikkelig dialog med skandina­viske regjeringer. Grunnfjellet under COINCO North er en idé om at Norge, Sverige og Danmark i mange henseende bør samarbeide tettere enn de gjør, ikke minst for å skape arbeidsplasser og kon­kurransedyktighet. Prosjektet ser at en lyntog­trasé Oslo–København vil være en drivkraft i et slikt samarbeid – slik Øresundsbroen har vært en drivkraft for mye nyutvikling på svensk og dansk side av broen.

«Hvis Skandinavia skal bli mer konkur­ransedyktig, vil det dreie seg om å redusere avstand-og-tid-forholdet mellom byene,» sier Daub.

Han sier seg oppmuntret av alt det som, riktignok stykkevis og delt, er gjort og gjøres for å effektivisere togtrafikken for passasjerer og gods mellom Oslo og Kontinentet. Samtidig understreker han at det i stor grad vil trenges nybygging langs nye traseer, ikke minst langs en rettest mulig linje Ski–Göteborg, hvis COINCO Norths lyntogvisjon skal bli til virkelighet:

«Visjonen er,» står det på prosjektets nett­sider, «at strekningen Oslo–København skal kunne tilbakelegges på 2 timer og 20 minutter med tog innen 2025.»

Ett sted går grensen…
Om få uker, 26. januar, skal prosjektleder Tom Stillesby og hans folk offentliggjøre hva de er kommet frem i sitt arbeide for norske myndig­heter med å utrede muligheter for høyhastig­hetstog i Sør-Norge – og utover Norges grense. Men det finnes grenser for hvor langt utover grensen de har fått i oppdrag å se. I sydlig ret­ning går grensen ved Göteborg ...

1 Øresundsbroen, åpnet i år 2000, binder sammen vei- og jernbanenettene i Sverige og Danmark. Foto: Henry von Platen/Wikipedia.

2 Etter at den ble tatt i bruk for et drøyt år siden, har tunnelen under Malmö bidradd til mer effektiv togtrafikk mellom Göteborg og København. Foto: F. Dahl.

3 Toget tar fortsatt fergen over Fehmarn Belt, mellom Rødbyhavn i Danmark og Puttgar­den i Tyskland. Om godt under 10 år skal det kunne komme mye raskere frem, trolig via en undersjøisk tunnel. Foto: Flemming Karlsen/ DSB.

4 En rundt 20 km lang tunnel fremstår nå som mer sannsynlig enn en bro over Feh­marn Belt. Tegning: Femern A/S.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS