Du er her

Nr 2

 • Leder

  En kollektiv utfordring

  Det er lett å si, eller «forutsette», at kollektive transportmidler skal ta unna veksten i persontrafikken i storbyområdene i årene som kommer. Men hvordan få det til?

 • Befolkningsveksten:

  Kollektivtransportens store utfordring

  En ventet fortgang i befolkningsveksten i de kommende par tiårene vil sette store krav til utbyggingen av det kollek­tive transporttilbudet her i landet, påpe­ker artikkelforfatterne. «Etterspørselen etter kollektive transporttilbud vil garan­tert øke i de mest tettbygde områdene, og det vil bli en stor utfordring å dekke denne etterspørselen,» skriver de.

 • Ikke riktig av staten å støtte SAS

  Konkurransen i luftfarten blir stadig hardere. Lavkostselskap truer små nettverksselskap som går konkurs eller kjøpes opp. SAS har i to runder fått støtte fra de statlige eierne, mens Norwegian endelig har kommet i pluss på egen hånd. Støtte til SAS gir «unfair» konkurranse og er støtte til svenske og danske arbeidsplasser. Rutetilbudet i Norge vil bli ivaretatt selv om SAS ikke klarer seg. Det er derfor ikke riktig av staten å støtte SAS.

 • 20 år etter at innkrevingen i Oslo begynte:

  Svingende følelser for bompenger

  Holdningene til trafikantbetaling i Oslo og Akershus er i ferd med å normali­sere seg etter en knekk da takstsyste­met ble endret og Bærumsringen satt opp i 2008, som en del av Oslopakke 3. Fortsatt er et flertall negative til ordnin­gen, men dette snur med informasjon om hva midlene har gått til. Tre av fire kan akseptere videre trafikantbetaling under ulike forutsetninger.

 • TEMPONYTT

  Grønn optimisme møter finans- og handelskrise

  Liberaliseringen av det europeiske jernbanemarkedet, nedbygningen av de nasjonale mono­polene, omstillinger for hundretusener ansatte og åpningen for at nye operatører med nye kommersielle forretningsmodeller skal komme til, er et av de størst sosiale eksperimentene i Europa i dag

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS