Du er her

Nr 3 - April 2007

 • 50 unge førere i unikt prosjekt: Hver meter de kjører blir registrert

  Ingenting går upåaktet hen når 50 unge bilførere på Karmøy vrir om nøkkelen og fyrer opp bilene sine. De er frivillige deltakere i et 18 måneder langt forskningsprosjekt hvor deres kjørestil og lovlydighet blir nøye overvåket – hver eneste meter de kjører.
 • Politikk, lover og rettspraksis hemmer trafikksikkerhetsarbeidet

  0-visjonen øker forventningene til målrettet trafikksikkerhetsarbeid der relevante virkemidler benyttes for å nå fastsatte mål og der nødvendige ressurser bevilges. Men trafikksikkerhetsarbeidet hemmes av mangel på helhetlig tenkning og viljen til å fordele ansvar. Trafikantenes sikkerhet og førernes rettssikkerhet blir ikke godt nok ivaretatt.
 • "Ren" energi har også en CO2-konsekvens

  All transport krever energi, også -miljøvennlige - transportmidler som elbiler og elektriske tog. Hvordan klimaregnskapet til syvende og sist blir seende ut med hensyn til CO2- og andre klimaskadelige utslipp, avhenger av hvor effektivt energien blir utnyttet og hvordan den blir produsert. Vi trenger å få klargjort hvordan også elkraftens klimabidrag skal beregnes.
 • Mer gods på jernbane - et spørsmål om kvalitet

  De siste årene har godstrafikken med tog økt kraftig. – Det er bra, men samtidig er kvaliteten på godstrafikken på jernbanen under enhver kritikk - på et historisk lavmål, hevder adm. dir. Tom Rune Nilsen i Logistikk- og transportindustriens Landsforening, LTL.
 • Offentlig vegforvaltning må endres

  Et bærende prinsipp i forvaltningen er at innbyggerne skal sikres et likeverdig tjenestetilbud på tvers av geografiske områder. Det har ikke vegforvaltningen lykkes med.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS