Du er her

Nr 3

 • Universell utforming: Gjeldende lovverk ikke godt nok

  Nasjonale politikkdokumenter inkluderer i hovedsak idealene om universell utforming og at hele reisen skal være tilgjengelig. Lovverket krever ikke i samme grad at kollektivtransportsystemene skal oppfylle disse kravene. Man kan dermed si at politikkambisjonene er større enn hva lov- og regelverket krever, og at gjeldende lovverk ikke er godt nok
 • Personreiser er viktige for konkurranseevnen

  Norge er et lite land i verdens periferi, og for å hevde seg i den internasjonale konkurransen er globale relasjoner viktig. Personlige møter er nødvendig i forhandlinger og ved etablering av nye markeder og produksjonssteder. I noen næringer er et godt flytilbud med direkte relasjoner avgjørende for konkurranseevnen
 • Vegprosjekter er mer lønnsomme enn forventet

  Vegprosjekter er stort sett mer lønnsomme enn det som ble forutsatt da prosjektene ble vedtatt, viser en etterprøving av lønnsomhetsanalyser av vegprosjekter som Statens vegvesen gjennomfører. Dette betyr at beslutningstakerne har grunn til å være komfortable med slike analyser
 • Takstforsøk og tilbudsforbedring på Drøbak-busser: Bedre tilbud ga flest nye reisende

  Hyppigere frekvens og et mer oversiktlig rutetilbud trakk til seg mer enn dobbelt så mange nye reisende som billigere billetter, viser erfaringene fra et forsøk med takst- og ruteendringer på to busslinjer som trafikkerer strekningen Drøbak-Oslo
 • Næringslivets avstandskostnader – et forsøk på en begrepsavklaring

  Avstandskostnader innebærer mer enn bare hva det koster å flytte en vare fra produksjonssted til salgssted. Kostnadene som påløper påvirkes også av kulturelt og institusjonelt betingede forhold i tillegg til fysisk avstand
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS