Du er her

  • Hjem
  • /
    2013
  • /
    Nr 3
  • /
    Ja takk til både vinter-OL og transportinfrastruktur

Ja takk til både vinter-OL og transportinfrastruktur

Slik foregår det

Spørsmål og svar pr. e-post.
Den spurte tilbys å bruke opptil tre ganger så stor plass som spørreren, og blir ikke fulgt opp med avklarende spørsmål.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Aktører denne gangen

Den som svarer:
Jens Gerhard Heiberg, gjennom mange år en nøkkelfigur i norsk næringsliv og i Den internasjonale olympiske komité.

Den som spør:
Flemming Dahl, Samferdsel

Fakta
Jens Gerhard Heiberg, i de seneste tiårene kanskje mest kjent for sin posisjon som president i organisasjonskomiteen for vinter-OL på Lillehammer i 1994 og sitt etterfølgende arbeid i Den internasjonale olympiske komité (IOK). Men han er også kjent for å ha sittet i en rekke sentrale posisjoner i norsk næringsliv, der han eksempelvis har vært adm. direktør i Nor­cem (1973–1987), konsernsjef i Aker Norcem (1987–1989), styreleder i Aker (1989–1996) og styreleder i DnB (1995– 2000). Heiberg er fortsatt aktiv i IOK, foruten at han har et antall engasjementer i næringsli­vet og andre deler av samfunnslivet

1. Samferdsel: Vil det være et tap av betyd­ning for Norge hvis ikke vinter-OL i 2022 blir arrangert i Oslo?
1. Jens Gerhard Heiberg: Jeg mener det bør være et tap av betydning for Norge hvis vi ikke får arrangementet av OL 2022 i Oslo. Dette blir en unik sjanse til å bygge ut infra­strukturen i en by som vokser kraftig i årene fremover. Arenaene er tenkt lagt i deler av byen hvor nødvendig infrastruktur vil bli bygget ut samtidig som idrett/friluftsliv blir ivaretatt.

2. Samferdsel: Mange næringslivsfolk snak­ker mye om at god transportinfrastruktur, en som er bedre enn den Norge har i dag, er av stor betydning for norsk næringslivs konkur­ransedyktighet. Er du blant dem som mener dette?
2. Jens Gerhard Heiberg: Jeg er helt enig i at god transportinfrastruktur er meget viktig for norsk næringslivs konkurransedyktighet. For å kunne opprettholde et spredt boset­tingsmønster med næringsliv i innlandet, må infrastrukturen være slik at transporten koster minst mulig.

3. Samferdsel: Tenk deg at valget står mel­lom å satse noen titalls milliarder kroner på enten vinter-OL i Oslo i 2022 eller på oppgra­dering av norsk transportinfrastruktur. Hva vil du velge?
3. Jens Gerhard Heiberg: Det er ikke noe enten/eller. De penger som tenkes satset på vinter-OL i Oslo vil ikke gå til en oppgrade­ring av norsk transportinfrastruktur dersom det ikke skulle bli noe av OL 2022!! Det er ikke slik det fungerer i praksis!

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS