Du er her

Nr 3

 • KRONIKK: Sammenslåing av Jernbaneverket og NSB:

  Den beste løsningen for Jernbane-Norge?

  «Kunne man tenke seg samme modell for jernbanen som for fasttelefoni? Kunne Tog Norge AS eie all skinne­gang og annen infrastruktur, og selv kjøre tog på skinnene, men være pålagt å slippe andre togselskap til i nettverket på ikke-diskriminerende vilkår og til regulerte maksimalpriser?» spør kronikkforfatteren.

 • LEDER

  Ute av drift

  Det offentlig drevne kollektivtransportsystemet i Oslo har mange utfor­dringer i det faktum at ikke alt i systemet til enhver tid fungerer som det ideelt sett skal. Men systemet er nødvendigvis komplisert, og passa­sjerer – systemets kunder – bør i anstendighetens navn vise forståelse for at noe nå og da, si like gjerne hver eneste dag, fungerer dårlig eller ikke i det hele tatt.

 • Ja takk til både vinter-OL og transportinfrastruktur

  Slik foregår det

  Spørsmål og svar pr. e-post.
  Den spurte tilbys å bruke opptil tre ganger så stor plass som spørreren, og blir ikke fulgt opp med avklarende spørsmål.

 • Debatt

  Trafikkberegningene i intercity-utredningen

  I et innlegg i forrige nummer av Samferdsel (nr. 2 – februar 2013) kritiserer Vista Analyse trafikkberegningene som Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har gjennomført som ledd i kvalitetssikringen av konseptvalgut­redningen om intercity-utbyggingen.

 • Refleksjoner

  Motorjournalistikk kan redde liv

  Motorjournalister har ingen høy stjerne i dagspressekretser fordi mye av stoffet de presenterer er resultat av arrange­menter betalt av bilprodusentene eller deres importører. Slik var det da jeg var aktiv i faget, og slik er det nok i stor grad fortsatt.

 • Ledeord for den nye Tøi-sjefen:

  Trivsel, relevans og briljans

  Gunnar Lindberg, den nye TØI-sjefen, aner at konkurransen om forsknings­oppdrag vil bli hardere, og for ham er dette bare enda en grunn til å ville ha medarbeidere som trives på jobben. «Her skal man tenke nye tanker, og det gjør man ikke hvis man ikke synes man har det gøy», sier han

 • Redusert ulykkesrisiko for synlige syklister

  Syklister blir ofte oversett i trafikken og dermed utsatt for høy ulykkesrisiko. Synlige klær i fluoriserende farger og med refleks som viser syklistens bevegelser har vist seg å gjøre det lettere for andre å oppdage syklister og å vurdere farten. Sykkellys reduserer også ulykkesrisikoen, men er trolig ikke like effektivt som de beste sykkelklærne

 • Mer gods til veg fra jernbane

  • Mer gods over fra veg til jernbane, dette var og er en politisk målset­ting. Men de siste årene har utvik­lingen her i landet gått i motsatt retning – jernbanen har tapt ter­reng til fordel for lastebilen, ofte en utenlandsk lastebil.
  • Visse utviklingstrekk peker i ret­ning av økt konkurransekraft for jernbanen, ifølge artikkelforfatteren, men som hun skriver: «Den kanskje største trusselen er at det fra januar 2014 kanskje åpnes for fri kabota­sjekjøring med lastebil i Norge.»
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS