Du er her

Nr 4 - Mai 2007

 • Fra ulykkespunkter til ulykkesbelastede strekninger

  Flere og flere av de mest trafikksikre landene i verden har begynt å supplere arbeidet med utbedring av ulykkespunkter (black-spots) med mer strekningsbaserte tiltak. Men slik arbeidet med det strekningsbaserte trafikksikkerhetsarbeidet er lagt opp, er det ikke å anbefale
 • Høytflyvende klimasatsing

  Luftfartens miljøutfordringer er formidable. Den raske veksten i flytrafikken setter varige spor etter seg i form av klimaskadelige utslipp i stor høyde. Dette opptar myndighetene i mange land, og medieoppmerksomheten omkring temaet er stor. Men så langt har det vært presentert lite om hva flyindustrien faktisk gjør for å redusere miljøproblemene den forårsaker
 • Bilen - et praktisk hverdagsredskap

  Bilen som statussymbol har mistet mye av sin betydning. Når nær 9 av 10 norske husholdninger har bil, 4 av 10 minst to biler, er det åpenbart at bilens symbolske betydning er svekket til fordel for dens rent praktiske nytteverdi i hverdagen. Hvordan vi velger å forflytte oss, er også et spørsmål om valg av livsstil
 • Vegprising rammer ikke nødvendigvis de fattige

  Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ga nylig uttrykk for en positiv holdning til å ta i bruk vegprising som et trafikkregulerende virkemiddel i norske byer. Tilbakemeldingen fra politikere er negativ: Dette vil ramme de fattige, hevdes det. Men norsk og internasjonal forskning tyder på at det ikke behøver å være tilfelle.
 • Unge føreres risikoatferd: De ser godt, men forstår mindre

  Det fortoner seg som en naturlov: Ungdom representerer en gruppe med høy risiko i trafikken. Nyere forskning gir noe av forklaringen: De unge ser godt, men forstår mindre. De havner ofte i farlige situasjoner uten å skjønne det selv.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS