Du er her

Nr 4

 • LEDER

  De besværlige skadde

  Trafikksikkerhet er ikke noe entydig begrep. Det burde det være, for da kunne status i ulike land sammenlignes og rangeres. Det er umulig i dag. Blant annet fordi noen land, blant dem Norge, ikke foretar skaderegistrering på sykehusene som supplement til politiets ulykkesrapporter.

 • Et datagrunnlag for norsk samferdsel

  Gjesteundersøkelse blant utenlandske turister

  Innovasjon Norge nedlegger den årlige undersøkelsen blant utenlandske besøkende, som har vært gjennomført siden 1994. En slik svekkelse av kunn­skapen om den internasjonale, innkom­mende turisme til Norge, vil ramme næring og forvaltning i både reiselivs­sektoren og samferdselssektoren.

 • Negative ringvirkninger av en dårlig klimaforberedt jernbane

  Grønn transportpolitikk i fare for å mislykkes

  • To barske vintre etterfulgt av flom har i Norge rammet et dårlig forbe­redt jernbanesystem og hatt store konsekvenser for bedrifter som er avhengige av jernbanen, fastslår artikkelforfatterne.
   • «Norges bidrag til EUs miljøpolitikk, hvor mer av de lange transportene skal over på bane, står følgelig i fare for å havarere før innsatsen kommer i gang», skriver de.

 • Raske og presise godstog blir høyt verdsatt

  • En times reduksjon i forsinkelse for jernbanetransporter har en verdi på 72 kroner per tonn gods, fremgår det av en nylig gjennomført TØI-studie blant samlastere og transportkjøpere.
  • Brukerne ser ut til å verdsette redu­serte forsinkelser fem til seks ganger høyere enn en tilsvarende reduksjon i vanlig framføringstid, som er verd­satt til 13 kroner per tonntime.
  • Verdien av både redusert framfø­ringstid og redusert forsinkelse er betydelig høyere enn det som i dag blir brukt i nyttekostnadsanalyser for godstransport på jernbane

 • Kraftig redusert risiko på norske veier

  Risikoen for å bli skadet som fotgjen­ger er bortimot halvert fra 2005 til 2010, skriver Torkel Bjørnskau i denne artikkelen.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS