Du er her

Elektrifisering for enhver pris?

Samferdselsministeren fikk 12. mai overlevert en ”Handlingsplan for elektrifisering av veitransport”. En ressursgruppe under ledelse av Energibedriftenes landsforening (EBL) har, etter initiativ fra Liv Signe Navarsete i desember 2008, utarbeidet planen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Steinar Bysveen – adm. direktør i Energibedriftenes landsforening (EBL) og leder av ressursgruppen – tok i mot da samferdselsminister Liv Signe Navarsete kom for å motta ”Handlingsplan for elektrifisering av veitransport”. Seansen fant sted hos Elbil Norge AS i Oslo. Foto: F. Dahl.

Rolf Hagman er forsker II ved Transportøkonomisk institutt

KOMMENTAR AV ROLF HAGMAN

For virkelig å få fart på salget av ladbare elektrisk biler, foreslår ressursgruppen blant annet å gi en gave på 30 000 kroner til de første 50 000 personene som kjøper en ladbar bil i Norge.

Videre sier gruppen at det er nødvendig å settes opp et stort antall ladestasjoner.

Og i henhold til gruppens handlingsplan er det så mye strøm i Norge at det i første omgang er rimelig at eierne av ladbare biler får så mye strøm de trenger -  uten å betale.

Kanskje bedre å forske
Finnes det i 2009 moden teknologi og produksjonskapasitet for å gå over til helt elektriske biler?

Batterier til ladbare biler bør være rimelige og lette. Tilnærmet ubegrenset tilgang på fornybar elektrisk energi i verden ville medføre at alle kunne kjøre med elektriske biler. Men ingen av disse forutsetningene er til stede i 2009 og vil ikke være til stede de nærmeste fem årene.

Det beste er en ønskedrøm og bør ikke bli det godes fiende.

Elektrisk fremdrift er den mest energieffektive fremdriftsformen vi kjenner, og nå virker det sannsynlig at litium-ion-batterier vil kunne gjøre det teknisk mulig å lagre elektrisk energi i biler. Utfordringen er at batteriene de nærmeste 10 årene vil være kostbare, og at helt elektriske biler kan bli dobbelte så dyre å produsere som bensinbiler.

Økonomiske midler til norsk forskning og utvikling av stadig bedre og rimeligere batterier ville kanskje være til større nytte enn å gi bort penger til dem som kjøper en ladbar bil.

Å ta i bruk miljøvennlig teknologi er viktig. Men det er et spørsmål om ikke drømmer om raskt å ta i bruk fremtidige teknologiske løsninger, kan virke mot sin hensikt.

Verdens bilindustri har stor tro på biler som kan bruke det beste fra elektrisk drift og kombinere dette med de beste egenskapene fra forbrenningsmotorer. Fremtidige ”plug-in-hybridbiler” kan med en relativt liten batteripakke gi rekkevidde nok til daglig kjøring. På lange turer kan batteriene brukes til hybrid drift eller lades ved hjelp av en forbrenningsmotor. 

Elbiler for enhver pris
Det kan virke som Liv Signe Navarsete raskt vil ha ladbare biler for enhver pris. Det har vært mulig for Norge å fremstå som verdens ledende nasjon når det gjelder satsing på elbiler.

Flere milliarder kroner har vært brukt på utvikling av elbilen ”Think”. Elbil Norge har kunnet produsere og selge den firehjulige elektriske motorsykkelen ”Buddy” takket være våre unike muligheter med fritak fra skatter og avgifter. Kombinert med frie parkeringsplasser, fri bompassering og tilgang til bussfiler er små elbiler allerede et økonomisk rasjonelt valg i store byer.

Utfordringen er hvordan vi skal legge til rette for attraktive ladbare ”plug-in- hybridbiler” og elbiler med hjelpemotor. Ladbare biler, som kombinerer elektrisk drift med forbrenningsmotor, kan i daglig kjøring slippe ut null klimagasser, på samme måte som enkle norske elbiler.

Urettferdig pengegave
Sykkel og månedskort på tog og T-bane er mer bærekraftige alternativer for transport enn elektriske biler. Det vil være usosialt og urettferdig av staten å gi sjenerøse økonomiske gaver til de første 50 000 kjøperne av ladbare biler, men ikke tilsvarende støtte til mer bærekraftige transportformer.

De insentivene som allerede finnes for elektriske biler er sterke nok til at ”plug-in-hybridbiler” vil bli attraktive i Norge og til at små elbiler fortsatt vil være det.

Det går fint å lade ”plug-in-hybridbiler” og små elbiler fra et støpsel i garasjen. Bør det ikke utredes om tusentalls frie ladestasjoner bare er kostbar symbolpolitikk eller virkelig et kostnadseffektivt miljøtiltak?

Å husholde med jordens ressurser og bruke dem på en mest mulig effektiv måte er det mest effektive klimatiltaket. Symbolpolitikk kan overskygge målet om å redusere de globale utslippene av klimagasser.

 (Initiativet til ressursgruppen som denne måneden leverte sin handlingsplan, ble omtalt i Samferdsel nr. 10, desember 2008, red. anm.)

”Det vil være usosialt og urettferdig av staten å gi sjenerøse økonomiske gaver til de første 50 000 kjøperne av ladbare biler, men ikke tilsvarende støtte til mer bærekraftige transportformer”

 

 

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS