Du er her

Nr 4

 • Automatisering av bomringen i Oslo:

  Et lønnsomt ITS-tiltak!

  Intelligente transportsystemer (ITS) gir de samme nyttevirkningene som tradisjonelle transporttiltak, men gjerne til en lavere pris. En nytte-kostnadsanalyse av overgangen til automatisk innkreving i bomringen i Oslo viser at tiltaket er svært samfunnsøkonomisk lønnsomt, med et nytte/kostnadsforhold som overgår det de fleste tradisjonelle vegtiltak kan oppvise

 • Anbud i kollektivtransporten:

  Myter og fakta

  Bruken av anbud i kollektivtransporten er omstridt. Mange påstander bygger mer på tro og antakelser enn på fakta. I denne artikkelen diskuterer vi noen av påstandene om anbud i kollektivtransporten opp mot eksisterende empirisk kunnskap på området

 • Syklister som bruker både hjelm og annet utstyr:

  Råest og farligst

  De råeste syklistene kjører ikke bare fortere og mer aggressivt enn andre syklister, de har som regel også bedre utstyr - og er hyppigere innblandet i ulykker

 • Sykkelbyen København:

  ”Forbud” mot forbud for lastebiler

  København har som den første storby i Europa foreslått å innføre forbudssone mot lastebiler i sentrum med det formål å forbedre sikkerhet og trygghet for syklister. Men ulike undersøkelser konkluderer med at tiltaket formodentlig ville få motsatt effekt. Forslaget er derfor blitt droppet, og andre former for regulering av tung trafikk overveies.

 • Elektrifisering for enhver pris?

  Samferdselsministeren fikk 12. mai overlevert en ”Handlingsplan for elektrifisering av veitransport”. En ressursgruppe under ledelse av Energibedriftenes landsforening (EBL) har, etter initiativ fra Liv Signe Navarsete i desember 2008, utarbeidet planen

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS