Du er her

LEDER

Når de heller burde gråte

Det kjennes underlig å sitte stille i en stor sal og høre sjefene for Samferdsels-Norge legge ut om tingenes tilstand på vei, sjø, skinner og i luften og om disse tingenes til dels skrikende behov. Sjefene snakker med smil om munnen om en virkelighet som er til å gråte av, for milliardene som trengs for å gi landet et tjenlig transportnett er så uhorvelig mange at vi skjønner at de nevnte sjefer smiler og snakker om drømmer og visjoner mer enn om noe de faktisk tror på.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

AV ARE WORMNES

Jernbaneverket trenger å investere oppunder 350 milliarder kroner dersom det skal klare å gjøre den jobben det ønsker å gjøre de neste 30 årene. Og da er ikke eventuelle nye høyhastighetsspor tatt med. Statens vegvesen trenger opptil 500 milliarder kroner bare for å kunne bringe dagens riksveier opp til den standarden gjeldende veinormaler sier de allerede skulle hatt. Får de pengene, skal de klare å gjøre jobben i løpet av 20–30 år, lover vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Her snakker han bare om behovet knyttet til de ca. 10 500 kilometerne med riksveier som Staten ble sittende igjen med ansvaret for etter at fylkene i fjor fikk overført ansvaret for ca. 17 000 kilometer ex-riksveier i tillegg til de vel 27 000 kilometerne med fylkesveier de tok hånd om fra før. Og om ikke det var nok, så er det også noen kilometer med kommunale veier i dette landet, knapt 39 000 kilometer for å være ganske presis, også disse med behov for litt stell og omtanke en gang i blant.

Det er altså snakk om et behov på nærmere 500 milliarder kroner for å løfte 11 prosent av landets veikilometre opp til en standard de allerede skulle hatt. Hvor mye som må til for å få skikk på de resterende 89 prosentene av veinettet, ytres det i denne sammenheng ikke ett ord om.

«Denne sammenheng» er Plenumssalen i Regjeringskvartalet, og datoen er 7. april 2011. Transportetatenes og Avinors ledere har sammen med de berørte departementers ledelse innkalt pressen for å presentere ferske utredninger hvor behovene for årene fremover tallfestes sånn noenlunde i kroner og ører, som et grunnlag for arbeidet videre frem mot det som skal bli Nasjonal transportplan 2014– 2023. Den skal Stortinget vedta våren 2013.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger mener at hun trenger 250–350 milliarder kroner, pluss det som eventuelle høyhastighetslinjer vil komme til å koste, og «Tallene må kun betraktes som en antydning til kostnadsnivå». Vegdirektør Terje Moe Gustavsen vil ha mer, 400–500 milliarder kroner for å bringe sine ca. 10 500 kilometer med riksveier opp til kravene i dagens veinormaler. Assisterende kystdirektør Per Jan Osdal ber ikke om så mye. Han har klart å definere 54 tiltak som han skal klare å gjennomføre for vel 4 milliarder kroner.

Men Avinors nye konsernsjef, Dag Falk-Petersen, har større planer. I sin sektorplan våger han ikke å tallfeste fullt ut hva som kreves, men han understreker at Avinor finansierer seg selv og at den finansielle virksomhetsplanen viser at konsernet kan bære et investeringsnivå på 24 milliarder kroner frem mot 2020. Men i årene deretter, frem mot 2040, står store prosjekter i kø, for Avinor forventer da dobbelt så mange reisende som i dag. De største prosjektene etter 2020 blir nye rullebaner og øvrige utvidelser på Gardermoen og Flesland.

Sittende stille blant mediefolkene i Plenumssalen denne 7. april i 2011, blir vi slått av alvoret bak alle disse meget store tallene. Her ligger det forsømmelser i kø, forsømmelser som ingen har måttet stå til ansvar for, men som vi alle må leve med konsekvensene av og som noen må dø på grunn av.

Det blir litt platt å konkludere med noe sånt som at «nå er det på tide med et krafttak for norsk samferdsel». Vi skjønner at krafttaket aldri vil bli kraftig nok. Tallene er blitt for store.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS