Du er her

LEDER

Til luftfartens glede

Et par flyselskaper har grunn til å gni seg tilfreds i hendene: Enda en gang har en regjering presentert visjoner for hvordan Norges transportinfrastruktur bør oppgraderes – uten å ha funnet det på sin plass å gå inn for etablering av en moderne veiforbindelse mellom landets to største byer.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Flyselskapene, utskjelt som de er for klimaødeleggelse, kan i forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for 2014–2023 lese mellom linjene at det er i stor grad dere som knytter Oslo og Bergen sammen (resten av landet også) – og det skal dere fortsatt få gjøre.

Oslo–Bergen figurerer blant de travleste flyrutene i Europa. Det lar seg forstå, for av de mange veiforbindelsene mellom de to byene, er det ikke én som umiddelbart stik­ker seg klart ut som førstevalg for den som ønsker å komme noenlunde raskt og trygt frem med bil, buss, lastebil, motorsykkel ...

Heller ikke jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Bergen er såpass konkurransedyktig at den kan sees som plagsom for flyselska­pene, og heller ikke den er i NTP-forslaget tilgodesett med tiltak som i overskuelig fremtid vil gjøre den markert mer attraktiv.

Mye i regjeringens NTP-forslag kunne naturligvis vært annerledes, avhengig av hvem som mener noe. Sånn vil det alltid være, ikke alle kan bli tilfredsstilt. Veien og jernbanen Oslo–Bergen er bare et eksem­pel, men et viktig sådant.

Regjeringen har foretatt vanskelige prioriteringer og viser definitivt vilje til å gjøre transportinfrastrukturen bedre enn den er. Men er det i overordnet nasjonal interesse når regjeringen velger å fokusere på fergefri vei Trondheim–Kristiansand fremfor på klart bedre alternativer til flyene mellom Oslo og Bergen?

Ikke det at tanken burde være å utkonkurrere flyene, ikke det at flyene er en udiskutabel dårlig løsning i klimasammenheng målt mot hva vei og jernbane er. Bare det at de to største byene i et land som vil henge med i internasjonal konkurranse, bør være godt forbundet med både fly og vei og jernbane.

Oslo og Bergen er riktignok, i et internasjonalt perspektiv, ganske små. Og mellom byene finnes det ikke veldig mange mennesker, heller ikke veldig mange næringsvirksomhe­ter. Så det er ikke gitt at en tilnærmet rett fire­felts motorvei og en tosporet jernbane uten en eneste krapp sving ville være fornuftige løsninger for denne storbyforbindelsen.

Men hva med noe som i det minste ville ligne på en anstendig hovedvei, uten å leve helt opp til betegnelsen motorvei, og noe som ville få jernbaneforbindelsen til å fremstå som betydelig mer attraktiv, selv uten at det ville være snakk om noen lyntogforbindelse?

Det hører med til historien at stor flytrafikk Oslo–Bergen er god butikk ikke bare for et par flyselskaper, men også for statskassen selv: I hver ende av ruten benytter flyselskapene en flyplass eiet og drevet av statlige Avinor, og såpass godt gjør disse to flyplassene det at de går med overskudd – overskudd som benyttes til å holde liv i alle de statlige flyplassene her i landet som stiller i klassen for underskuddsbedrifter.

Hvordan skulle statskassen ha ordnet seg uten en pengemaskin i hver ende av flyruten Oslo–Bergen? Det er nesten – iallfall nesten – så man kunne ane at politikerne i lys av dette ikke vil gi flyene plagsom kon­kurranse på strekningen Oslo–Bergen.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS