Du er her

Nr 5

 • LEDER

  En renselsesprosess

  Det vil raskt bli mindre lokal forurensning fra godstransport som følge av de skjerpede utslippskravene Euro IV og Euro V* for nye, tunge kjøretøyer, konkluderer forfatterne bak artikkelen på side 4. Årsaken til at utslippene reduseres hurtig, er at det i meget stor grad benyttes ganske nye biler til godstransport. Virkningen av de nye rensekravene kommer derfor raskt.

 • Mindre lokal forurensning fra godstransport

  Vi kan i løpet av svært få år opp­leve en vesentlig reduksjon i lokale utslipp fra godsbiler, viser nye beregninger av forventede endrin­ger i utslipp som følge av innfasing av Euro IV og Euro V. Dette skyldes at nær to tredjedeler av trafikkarbei­det med tunge godsbiler utføres av biler som er nyere enn fem år. Utenlandske biler har lenge utgjort en økende andel av godstranspor­ten over grensen. Veksten har vært høy for biler registrert i EU-land utenom Norden og spesielt fra EUs nye medlemsland. De utenlandske bilene har økt i andel av innenriks trafikk- og transportarbeid, og utgjorde nær 7 prosent av innenriks transportarbeid i 2008.

 • Skattlegging av P-plasser på jobben:

  Den beste av to nest-best-løsninger

  Både skattefritak for arbeidsgiverbe­talte kollektivreiser og skattlegging av P-plasser som arbeidsgiver stiller til dis­posisjon er tiltak som gjør at flere reiser kollektivt fremfor å kjøre bil til jobben. Artikkelforfatteren er kommet frem til at hvis man ikke ønsker direkte beskatning av rushtrafikken, er det bedre å skatt­legge parkeringen enn å gi skattefritak for kollektivreisene.

 • Tre gode sykkeltiltak – men de brukes ikke i Norge

  For kryss i byer har andre land gode erfaringer med tre sykkeltiltak som knapt nok benyttes i Norge. Artikkelfor­fatteren anbefaler at de blir tatt i bruk også her.

 • Oslo svakest i Norden på interkontinentale flytilbud

  Passasjerer som skal fra Oslo til andre verdensdeler har tilgang til langt færre direkteflyvninger enn passasjerer som skal ut på tilsvarende langreiser fra Helsingfors, København og Stockholm.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS