Du er her

Norge er blitt en sinke i trafikksikkerhet

Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken i Norge er på vei nedover. I 2010 var antallet drepte det laveste siden 1954. Men ser vi utenfor landets grenser, oppdager vi fort at Norge er blitt en sinke i trafikksikkerhet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

 Rune Elvik er Forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

AV RUNE ELVIK

Omtrent alle europeiske land har oppnådd en større nedgang i antall drepte i trafikken de siste 10 år.

Hvert år lager European Transport Safety Council en ganske omfattende rapport som forteller hvordan trafikksikkerheten i Europa har utviklet seg det siste året. Rapporten omfatter alle 27 EU-land, samt Island, Norge og Sveits. Figur 1, hentet fra årets rapport, viser prosentvis endring i antall drepte i trafikken i perioden fra 2001 til 2010.

Figur 1. Prosent endring i antall drepte i trafikken i 30 europeiske land fra 2001 til 2010.
Kilde: European Transport Safety Council.

Norge ligger fjerde sist i denne figuren. 26 land kommer foran oss, bare tre har gjort det dårligere. To av dem er Romania og Bulgaria, land vi regner blant Europas fattige fettere med et heller svakt utviklet demokrati.

En vanlig innvending mot den sammenligningen som er vist i figur 1, er at andre land har ligget dårligere an enn Norge i trafikksikkerhet og derfor har et større potensial for forbedring enn Norge. Ser vi på antall drepte per million innbyggere, ligger Norge fortsatt godt an. Tja, gjør vi nå egentlig det? Vi ligger ikke i ledelsen her heller, se figur 2.

Figur 2. Antall drepte i trafikkulykker per million innbyggere i 2001 og 2010.
Kilde: European Transport Safety Council.

Fem land ligger bedre an enn Norge når det gjelder antall drepte per million innbyggere: Sverige, Storbritannia, Malta, Nederland og Sveits. Tyskland ligger like bak og vil gå forbi oss om de fortsetter å bedre trafikksikkerheten like mye som de har gjort de siste 10 år.

Norge har lenge ligget godt an i trafikksikkerhet og gjort det bra. Nå er denne tetposisjonen forsvunnet, og vi må kvitte oss med den verdensmestertenkningen som fra tid til annen synes å ha gjort seg gjeldende med hensyn til trafikksikkerhet her i landet.

Analyser av hva ulike trafikksikkerhetstiltak kan bidra med i Norge de kommende år gir dessverre liten grunn til optimisme. Det vil nok fortsatt være en tendens til at antall drepte går ned, men det vil gå sakte. Debatten om trafikksikkerhet i media er preget av en fullstendig virkelighetsfjern tro på at midtrekkverk kan revolusjonere trafikksikkerheten i Norge. Det er ingen tvil om at midtrekkverk er et svært effektivt trafikksikkerhetstiltak. Det er heller ingen tvil om at mer enn 90 prosent av vegnettet i Norge er uegnet for slike rekkverk og aldri vil få dem.

Statens vegvesen blir kritisert for at man bare vil ha midtrekkverk der de gjør mest nytte, nemlig på de mest trafikkerte vegene. Det harseleres med samfunnsøkonomiske analyser som viser at midtrekkverk bare er lønnsomt på veger med stor trafikk. Vi er da vel så rike her i landet at enhver krøttersti kan få midtrekkverk.

Det som virkelig lønner seg i Norge i dag er mer politikontroll. Vegbygging i stor stil lønner seg etter alt å dømme lite. Så kan man selvsagt mene at lønnsomhetsbetraktninger er noe stort tull. Meget mulig det. Men det kan vel ikke være helt uten interesse hvilke tiltak som gir størst nytte per krone de koster. Og for tiden er det altså mer politikontroll.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS