Du er her

Nr 5

 • LEDER

  Ingen prikkfri historie

  1. januar 2004 fikk Norge endelig innført systemet med prikker i førerkortet for noen typer feil man begår i trafikken. En slik ordning hadde da vært diskutert i minst 30 år (se faksimile). Gjentatte ganger i disse årenes løp var trafikantene blitt varslet om at ordningen med prikker i førerkortet ville bli innført med det første.

 • Et mulig tiltak mot ungdomsulykkene: gradert førerkort fra 17 1/2 år

  • Hva med et pakketilbud der myndighetene tilbyr at teoriprøven for bilførerkort kan avlegges ved fylte 16 år, og at prøven for et gradert førerkort kan avlegges i en alder av 17 ½ år – betinget av hyppig øvelseskjøring i mellomtiden?
  • Ut fra det vi i dag vet om risiko og effekter av tiltak, er det all grunn til å tro at et slikt kombinasjonstiltak vil redusere antall skadde ungdommer i trafikken. Stimulering til mopedkjøring fremfor kjøring med lett MC kan bidra til det samme.
 • Norge er blitt en sinke i trafikksikkerhet

  Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken i Norge er på vei nedover. I 2010 var antallet drepte det laveste siden 1954. Men ser vi utenfor landets grenser, oppdager vi fort at Norge er blitt en sinke i trafikksikkerhet.

 • KRONIKK

  Mot et felles Europeisk transportområde

  Hvitbøker for transportpolitikk har i flere tiår meislet ut EUs strategi på området. Utviklingen har gått fra et fokus på markedsadgang, til overgangen fra vei til jernbane, og endt opp med tanken om flermodalitet, altså bruken av ulike transportformer som utfyller hverandre.

 • DEBATT

  Investeringskriterier for økt vegkapasitet

  Det er en nær sammenheng mellom et veganleggs kapasitetsutnyttelse og når kapasiteten bør utvides. Det er bare når anlegget er optimalt utnyttet, reelt eller simulert, at man kan se forutsetningene for en lønnsomhetskalkyle som kan bestemme hvorvidt kapasiteten bør utvides. Det er ikke nok å vite om den resulterende køreduksjon av investeringen verdsettes høyere enn anleggskostnadene dersom kapasiteten i utgangspunktet er overutnyttet.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS