Du er her

Samferdsel i en nedgangstid

”Etter depresjonen kommer inflasjonen”, sa Jacques Attali, tidligere rådgiver for president Mitterrand, med hentydning til Ludvig XIVs berømte ”etter oss kommer syndfloden”. Attali var hovedtaler ved International Transport Forum (ITF) i Leipzig, som i år handlet om ”Samferdsel for en global økonomi: utfordringer og muligheter i en nedgangstid”.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

90 % av all verdenshandel fraktes med skip. Rederinæringen var godt representert ved møtet og ga en ytterst pessimistisk beskrivelse av markedsutsiktene. Illustrasjonsfoto: Hafen Hamburg / Dietmar Hasenpusch

Lasse Fridstrøm Instituttsjef, Transportøkonomisk institutt (TØI)

KRONIKK AV LASSE FRIDSTRØM

Attali holdt et gnistrende oppgjør med amerikansk økonomisk politikk før og nå og framholdt at de grunnleggende årsakene til finans- og økonomikrisen var (1) svak inntektsutvikling i den amerikanske middelklassen, som en har forsøkt å bøte på gjennom ”snille” boliglån, (2) altfor svak regulering av finansmarkedet, samt (3) store underskudd i amerikansk utenrikshandel og offentlig sektor.

Han mente krisene ville vende tilbake i form av stadig nye bobler, inntil amerikanerne skjønner at de må spare og dessuten betale nok skatt til å balansere de offentlige budsjettene. Attali var ikke snauere enn at han, foran et tallrikt tysk publikum, trakk fram Weimar-republikkens hyperinflasjon som noe europeerne hadde lært av, men som amerikanerne kanskje snart ville få erfare… Kineserne på sin side må begynne å bruke noen av de pengene de tjener, ifølge Attali.

Forsyningskjeder blir brutt
ITFs generalsekretær Jack Short åpnet plenumsmøtet ved å peke på at når de globale konjunkturene nå peker nedover, faller verdenshandelen enda mer og transportvirksomheten aller mest – mange steder mer enn 20 %. Det som før var flaskehalser er blitt til overkapasitet. Selskaper går konkurs og mange forsyningskjeder blir avbrutt for godt.  Proteksjonismen truer. Samtidig er det et faktum at aldri før har transport vært så billig, så ren, så rask og så effektiv.

90 % av all verdenshandel fraktes med skip. Rederinæringen var godt representert ved møtet og gav en ytterst pessimistisk beskrivelse av markedsutsiktene. Det som foreløpig har holdt shippingratene brukbart oppe er at kineserne har brukt anledningen til å hamstre råvarer. Men i nesten alle shippingsegment – tank, tørrbulk og containerskip – er det kontrahert ny tonnasje i et omfang som i 2011-2012 ventelig vil gi stor overkapasitet og sørgelig lave rater. En mulig tilpasning til en slik situasjon kan være redusert seilingsfart, hvilket vil redusere drivstofforbruk og utslipp, samtidig som tonnasjebehovet stiger.

Kvotehandel med bunkers
Svenske Per Kågeson holdt et interessant foredrag om hvordan en kunne tenke seg internasjonal shipping omfattet av CO2-kvotehandel. Ett problem er at de fleste skip har eiere fra land med forpliktelser etter Kyoto-protokollen (industriland), men er registrert i land som ikke har det (utviklingsland). Siden skip kan medbringe store kvanta drivstoff til eget bruk, er det viktig at samme regulering gjelder i både utskipningshavn og anløpshavn. Kågeson tok til orde for en gradvis innføring av kvotehandel i skipsfart, som i første omgang skulle omfatte alle skip som anløper industriland i minst én ende av seilasen.

Fram mot 2025-2030 tenkte han seg at ordningen kunne utvides til å omfatte all verdens skipsfart. Han hevdet at på grunn av den lave priselastisiteten for skipsfrakt, ville ordningen bare ha minimal effekt på verdenshandelen, og i det hele tatt ikke ramme den fattigste del av verdens befolkning. Et realistisk regnestykke antydet likevel at salg av kvoter kunne innbringe så mye som € 35 mrd. pr. år, som kunne anvendes til klimatiltak i lavinntektsland. Beløpet svarer til nær halvparten av OECD-landenes samlede u-hjelp.

Nye toner fra USA, men...
Høydepunktet for mange deltakere var nok å høre de nye tonene fra USAs transportminister Ray LaHood, som slo til lyd for at USA, Europa og Asia må gå foran i kampen mot klimaforandringer. President Obama har satt av $ 8 mrd. til utbygging av jernbanenettet, herunder høyhastighetstog, og vil innføre langt strengere føderale utslippsstandarder for nye biler fra og med 2012.

LaHoods tale inneholdt såpass mange lovprisninger av gange, sykling og togtransport at møtelederen Melinda Crane mente Obamas Amerika var i ferd med å bli mye mer likt Europa. Hun hadde derfor bare ett spørsmål: Når skal amerikanerne begynne å ta etter Europa også ved å innføre en hyggelig, fet drivstoffavgift? Til dette hadde USA transportminister et nokså tydelig svar: Obama kommer ikke til å øke skattene for folk flest, heller ikke på dette området…    

Referanser
Attali J (2009): Allocution principale.  http://www.internationaltransportforum.org/2009/pdf/Attali.pdf
http://www.itf-leipzig.org/livestream/archiv.php?id=21 

Cridland C (2009): International Shipping Market: Challenges of the Global Downturn.http://www.internationaltransportforum.org/2009/workshops/pdf/Mws4-Cridland.pdf

Kågeson P (2009): Making International Transport Pay its Climate Bill. http://www.internationaltransportforum.org/2009/workshops/pdf/ws5-Kageson.pdf  http://www.itf-leipzig.org/livestream/archiv.php?id=13

LaHood R (2009): Keynote address. http://www.internationaltransportforum.org/2009/pdf/LaHood.pdf
http://www.itf-leipzig.org/livestream/archiv.php?id=22 

ITF er den globale utvidelsen av det tidligere ECMT (European Conference of Ministers of Transport) og samler politikere, embetsmenn, næringslivsledere og forskere fra store deler av verden. Nytt medlem av året er India, mens Kina deltar som observatør. Ministermøtet holdes hvert år i Leipzig og er fokusert på ett bestemt tema. Neste års tema er innovasjon.

Artikler, presentasjoner og intervjuer er tilgjengelige på ITFs webside, se http://www.internationaltransportforum.org/2009/forum2009.html .

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS