Du er her

Nr 7

 • Leder

  Med bom skal veier bygges

  Som vestlending fra Bergen har dette blads redaktør levd nesten hele sitt liv med bompenger som en viktig del av sin mobile hverdag. I 1956 åpnet både Eidsvågtunnelen og Puddefjordsbroen i Bergen, to for byen meget viktige veiprosjekter, og begge måtte bergenserne allerede da finne seg i å betale for i form av bompenger. Fortsatt i dag må bergenserne flittig betale for å få bruke veiene sine.

 • Riksveifinansiering:

  Økende bruk av bompenger - og virkninger på sentrale policy-områder

  Bompenger har i økende grad bidratt til finansieringen av riksveier i Norge. For nær 30 år siden nådde bompengean­delen opp i fem prosent av den årlige totalen, i 1990 utgjorde bompengean­delen 33 prosent og i fjor 45 prosent.

 • Tog med høy frekvens og god fart Oslo-København: Større markedspotensial enn lyntog

  På strekningen Oslo–Göteborg–Køben­havn kan et tog med en toppfart på 250 km/t i mange henseender gjøre mer nytte for seg enn et reelt høyhastighets­tog med en toppfart på 350 km/t, frem­går det av denne artikkelen

 • Kronikk

  Rekkevidderedsel og kyotos interruptus

  »Oppsummert er det vårt inntrykk at amerikansk klima- og miljøpolitikk i foruroligende grad er blitt de vikari­erende argumenters arena,» skriver kronikkforfatterne etter et konferanse­opphold i USA.

 • Debatt

  Blir en intercity-forbindelse Bergen-Stavanger utredet?

  Et intercity-tog som tar en time og 15 minut­ter fra Bergen til Stavanger vil revolusjonere bosettingsmønsteret og pendlingsmuligheten for en million mennesker og vil dermed styrke regionens attraktivitet og sikre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. En slik utvikling vil være med på å øke verdiskapingen for hele Norge. Blir denne muligheten nå tilstrekkelig utredet?

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS