Du er her

Nr 7

 • LEDER

  De farlige, gamle bilene

  Det er tankevekkende: Nye biler blir stadig sikrere, men likevel bidro forhold ved kjøretøyene til ca. hver tredje av dødsulykkene som fant sted på veiene våre i fjor. Og i ca. halvparten av disse ulykkene bidro kjøretøyenes dårlige sikkerhetsstandard til en dødelig utgang. Det dreide seg i stor grad om gamle biler.

 • Neppe enkelt å få folk til å reise kollektivt til fritidsboligen:

  Ingen tar toget til hytta lenger

  • Biltrafikken i forbindelse med besøk i hytter og andre fritidsboliger i Norge skaper et betydelig press på veinet­tet, i form av minst 12 millioner årlige enkeltbilturer, konsentrert til helgene og ferieperiodene
  • Sett i et miljø- og kapasitetsperspek­tiv, vil det være gunstig å kanalisere mer av fritidsboligtrafikken fra bil til kollektive transportmidler, men dette vil stille samfunnet overfor tilsynela­tende umulige oppgaver.
 • De fleste foretrekker å kjøre selv til jobben:

  Hva kollektivtransporten kan gjøre for å utkonkurrere bilen

  • Manglende muligheter til å jobbe underveis, for få avganger i timen, for mange transportmiddelbytter underveis...
  • Disse faktorene bidrar til at de som bruker bilen, generelt er mer tilfreds med jobbreisen enn de som reiser kollektivt, viser en undersøkelse blant ansatte i en Oslo-bedrift.
  • «Det er på tide å tenke nytt om hvordan en definerer kvalitet på kol­lektivtransporter i byer og tettsteder», konkluderer artikkelforfatterne.
 • DEBATT

  Unødvendig vegkapasitet

  «Ulike pressgrupper og aksjoner maser om firefelts motorveg, sjøl der hvor det ikke er spor av kø. De får følge av dårlige konsulenter og politiske demagoger. Dermed står vi i fare for å sløse vekk milliarder av kroner på kapasitet vi ikke trenger», skriver Harald Minken i dette innlegget.

 • Forskningssjef om norsk transportforskning:

  «For svak og for lite konsentrert»

  Slik foregår det

  Spørsmål og svar pr. e-post.
  Den spurte tilbys å bruke opptil tre ganger så stor plass som spørreren, og blir ikke fulgt opp med avklarende spørsmål

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS