Du er her

Nr. 7

 • Forakt for Ramsarkonvensjonen

  Stortinget sa i desember 2002 nei til å legge Ringeriksbanen over Kroksund i Hole kommune. 13 år senere er ikke våtmarker, matjord og andre naturverdier verdt noe som helst. Disse så sentrale verdier har i disse årene ikke forandret seg!

 • Revisjon av Oslopakke 3 – på miljøets premisser

  Oslopakke 3, som er finansieringsplanen for utbygging av kollektivtransport og vegnett i Oslo og Akershus, skal reforhandles i 2016. Det store behovet for kollektivutbygging samt økte kostnader for flere store prosjekter, som E 18, gjør at planen må revideres.

 • Når det lokale skjønnet gis forrang:

  Miljøinteressene taper

  «Et lite område her, i strid med ønsket signalisert utvikling, og et lite område der, i strid med nasjonale forventninger – det blir ikke en konsentrert tettstedsutvikling rundt om i landet av slik agering», skriver artikkelforfatteren.

 • Ressursbruk - noen mulige forbedringer

  Hvordan skal ressursene i samferdselssektoren fordeles? Hvordan kan vi bruke ressursene slik at vi oppnår sentrale transportpolitiske målsettinger og økt nytte for samfunnet? Det er temaet i en nylig utgitt antologi fra forskningsprogrammet Concept.

 • Samfunnsøkonomiske analyser i vegsektoren:

  Mange feil, misforståelser og myter

  Det er stor interesse både faglig, politisk og i media for hvordan samfunnsøkonomiske analyser brukes i vegsektoren og hvilke resultater de gir. Det er imidlertid mye feilinformasjon, mange misforståelser og myter om samfunnsøkonomiske analyser.

 • Væravhengig entusiasme

  De kommende årenes trafikkvekst i de norske storbyene skal tas gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykkel og apostlenes hester, heter det sånn omtrent i Teksten

 • Viktigst å finne årsaker - ikke syndebukker

  Norske veier er blant de sikreste i verden å ferdes på. Det er jeg glad for. Jeg har kjørt bil på alle kontinenter, og det er ingen overdrivelse å si at trafikkultur og veistandard er svært varierende.

 • Gjensidig tilpasning mellom politi og trafikanter:

  Færre kontroller, flere fortsovertredelser - og omvendt

  En fersk studie tyder på at politiet i praksis tolererer en viss mengde fartsovertredelser.

 • Norge kan vise Europa elbil-veien

  Elbiler har i løpet av få år blitt et hverdagslig syn i Norge. Informasjon om hva som har drevet frem elbilen her kan tjene som stimulans for andre land med ambisjoner om å få elbilen til å erstatte bensin- og dieselbiler.

 • Arbeidsreiser i osloregionen

  Der det er greit å bruke bil, blir bilen brukt

  • «Bilen er dominerende reisemiddel i alle områder i Oslo-regionen hvor det er god kapasitet i vegnettet. Dette gjelder også ytre bydeler i Oslo øst og sør», skriver artikkelforfatterne.
  • «Hovedmønsteret er at bilandelen øker med avstanden til Oslo. Ringerike, Sarpsborg og Moss har en bilandel på arbeidsreiser på over 80 prosent, mens Oslo sentrum har en bilandel på 12 prosent.»
Viser fra 1 til 10 av totalt 13 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS