Du er her

Lucca - en italiensk inspirasjonskilde

I den historiske byen Lucca i Nord-Italia har de tatt nye og spennende grep for å realisere nye løsninger for miljøvennlig bylogistikk.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Lucca FotoLucca er full av aktiviteter basert på handel, tjenesteproduksjon og turisme. I byen, som har trange gater, tok myndighetene grep for å redusere luftforurensning og støy og samtidig forbedre framkommeligheten og livskvaliteten generelt for de som bor og arbeider eller er på besøk der.

Et av tiltakene som er gjennomført har vært å opprette selskapet Luccaport, et ledd i en såkalt SULP (Sustainable Urban Logistics Plan) som flere europeiske byer har utarbeidet. En målsetting i Lucca er nullutslipp av klimagasser fra bylogistikk innen 2030.

Avdeling for Økonomi og Logistikk ved TØI besøkte Lucca og offentlig eide Luccaport i september.

En annerledes varedistribusjon

Lucca har over tid deltatt i flere EU-finansierte forskningsprosjekter der formålet har vært å finne fram til mer miljøvennlige tiltak, planer og implementeringer av virkemidler. Luccaports viktigste virksomhet er å være konsolideringssenter for varer som skal til sentrumsområdet i byen.

Lucca FotoKonsolideringssenteret ligger en kort kjøretur utenfor bymurene og har en flåte på en håndfull elektriske laste- og varebiler. Bysentrum er en «lavutslippssone» der kjøreavgifter er differensiert etter miljøkriterier, slik at biler som tilfredsstiller Euro VI-kravene har de laveste avgiftene, mens nullutslippsbiler er fritatt for avgifter.

Når vareleveringer også er tidkrevende, spesielt for større kjøretøy, kan leverandører spare mye på å overlate den siste delen av transportkjeden til selskapet som har spesialtilpassede kjøretøy fritatt for avgifter og kan koordinerer leveransene til de enkelte mottakerne av varer.

Vekst og videreutvikling

Siden konsolideringssenteret ble opprettet, har det oppnådd en markedsandel på 15–20 prosent, og inntektene er økende. Ettersom en ser potensial for betydelig volumvekst innenfor dagens kapasitet for terminal og biler, har en også sett mulighetene for at senteret kan drives på ren kommersiell basis. Dette har kommunen tatt konsekvensen av, den har nå satt driften av konsolideringssenteret ut på anbud og inngått en 15 års kontrakt med et logistikkselskap.

Man forventer at det nye selskapet, med erfaring fra logistikkbransjen, ser muligheter for å forbedre dagens tjenester og utvikle nye, slik at virksomheten raskt kan vokse, oppnå lønnsomhet og bidra til at målet om nullutslipp kan nås innen kontrakten utløper i 2030.

Luccaport vil i så fall være ett vellykket eksempel på at forskning som følges opp – med forsøk, demonstrasjonsprosjekter og systematisk evaluering – bereder grunnen for innovative løsninger som klarer testen på om de har bærekraft på egne ben i markedet og på om de bidrar til bedre bymiljø.

Noe å lære …

Erfaringene fra Lucca har inspirert andre historiske byer i Italia og ellers i Europa til å finne nye løsninger for bylogistikken. Om løsningene her ikke er direkte overførbare til norske byer, kan det likevel være noe å lære – ikke minst om betydningen av gode forsøk.

I Norge har en som kjent tatt mål av seg til at all vekst i persontransporten i våre raskt voksende byer skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. For å finne ut hvordan en skal håndtere den forventede veksten i befolkningens og næringslivets behov for forsyning av varer og tjenester, er det kanskje grunn til å tenke nytt? 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS