Du er her

Nr. 9

 • Aktualisert av VW-skandalen:

  Motorteknologi og avgasskrav

  Volkswagen-konsernet installerte et motorstyringsprogram som oppfattet når bilene ble avgasstestet, og konsernet fusket seg til lavere verdier i utslippstestene enn i virkelig trafikk – ved å styre motoren på en spesifikk måte. Denne artikkelen gir bakgrunnsinformasjon om teknologien og om hvordan de aktuelle testene fungerer.

 • Trafikal fremtid:

  En dårlig digital infrastruktur kan være katastrofal

  Samfunnets transporter har ikke problemer med trengsel eller miljø – vi har et problem med dårlig koordinering og altfor mye forsøk på «intelligent styring» og overvåking fremfor evolusjonær tilpassing og bæredyktig design.

 • – Slik kan næringslivet få bedre arbeidsforhold...

  • Klare ønsker om økt statlig påtrykk for å sikre rask utbygging og tilrettelegging for alle trafikkslag. Vegutbyggingen er viktigst for næringslivet. Nasjonale hensyn må ha forrang der det er konkurrerende interesser.
  • Vedlikeholdsetterslepet i veg- og jernbanesektoren må tas igjen. Dagens situasjon svekker næringslivets konkurransekraft og drenerer frakt vekk fra jernbanen. Næringsmessig viktige fylkesveger må behandles som riksvegene.
  • Omlegginger til klimanøytral transport står høyt på næringslivets agenda og forutsetter bedre offentlig tilrettelegging. Staten må mer aktivt bidra til utrulling av infrastruktur for alternative drivstoffer.
  • Bedre samarbeid mellom transportmidlene er mer realistisk enn en omfattende overføring av gods fra et transportmiddel til et annet. Derfor må det legges til rette for en best mulig utnytting av de enkelte transportmidlenes fortrinn. Dette er også god miljøpolitikk. Likevel bør avgiftsregimene for de enkelte trafikkslag gjennomgås for å sikre mest mulig like konkurransevilkår.
 • Universell utforming – ingen universalløsning

  Universell utforming av transportsystemet er bra og bør utvikles videre, men det vil likevel alltid være noen som faller utenfor. Det bør derfor også vurderes mer individuelt tilpassede løsninger for dem som ikke har fysiske og/eller psykiske forutsetninger for å kunne reise kollektivt.

 • Leder nr. 9 / 2015:

  Hjelpetrengende varedistribusjon

 • Et politisk dilemma

  - CO2 eller NO2?

  Jeg skulle iblant ønske at politikerne var synske når de håndterer viktige og vanskelige spørsmål. Som for eksempel hva som må til for å redusere skadelige utslipp fra biltrafikken.

 • Stabilitet, endring og lovmessighet i samferdselssektoren:

  Tiden går, mye består

  Denne artikkelen skal handle om stabilitet i et Norge i endring. Om stabilitet i befolkningens reiseatferd, om stabilitet i samferdselsmyndighetenes fordeling av de økonomiske ressursene mellom veg og jernbane, og om det nesten lovmessige ved folks reisevaner avhengig av deres lokalisering i bystrukturen.

 • Vil få bukt med bilen:

  Sao Paulo satser kollektivt

  De siste årene har Sør-Amerikas største by tatt viktige skritt mot en ny mobilitetskultur. Mens det tidligere var privatbilen som bestemte transportpolitikken, er det buss, bane, syklister og fotgjengere som får forkjørsrett i brasilianske Sao Paulos nye masterplan.

 • Idealisme i forskning – et tvetydig gode

  Trafikksikkerhetsforskning er anvendt forskning. Dens oppdrag er å bidra med kunnskap som kan redusere antall trafikkulykker eller gjøre dem mindre alvorlige. Få vil si at dette ikke er et godt formål. Mange forskere blir mer motiverte av å bidra til å løse et samfunnsproblem enn av å arbeide med teoretiske problemer ingen andre enn dem selv interesserer seg for.

 • Nye løsninger for en attraktiv sykkelby

  «Oslo-standarden lages først og fremst for å få på plass en egen policy for sykkelplanlegging i Oslo, en policy som byplanleggere, saksbehandlere og konsulenter kan orientere seg etter», poengterer innsenderne.

Viser fra 1 til 10 av totalt 13 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS