Du er her

På sjøen

 • Reduserer havneavgiftene:

  Göteborg Havn gir rabatt for LNG-skip

  Fra 2015 vil skip som går på flytende naturgass (LNG) få vesentlige avslag i havneavgiftene i Göteborg Havn, melder havneselskapet i en pressemelding.

 • Statistisk sentralbyrå (SSB):

  Mer gods på kjøl

  I 1. kvartal 2014 ble det håndtert nesten 17 millioner tonn tørr bulk i de største norske havnene. Dette er 6 prosent mer enn i 1. kvartal 2013.

 • SSB om fylkeskommunene og kommunene:

  Brukte mer på samferdsel i 2013

  I 2013 økte fylkeskommunenes og kommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål med 1,8 milliarder kroner, eller 6,9 prosent, og endte på 27,6 milliarder kroner. Nesten 14 milliarder kroner gikk til kollektivtrafikken i fylkene.

 • CICERO/TØI - Transport og klima

  Hvor er sjøtransporten?

  "Det er ganske påfallende at den (vedlegget til Samferdsel nr. 5/2014, red.anm.) konsekvent utelater transportformen som står for gode 40 prosent av innenlands transportarbeid og er størst i norsk import og eksport: Sjøveien." skriver forfatteren i dette debattinnlegget.

 • Debatt:

  Taxfree-salg på ferger setter bom for roro-skip

  «Så lenge ‘taxfree’-handelen opprettholdes, har fergerederiene muskler til å tilby priser som gjør at ingen roro-operatør vil ta sjansen på å etablere en rute mellom Jylland og Sørlandet», skriver Viggo Jean-Hansen i dette innlegget.

 • Innspill - Oslo Havn vil gjøre seg mer konkurransedyktig:

  Ny type containerkontrakt på Sjursøya

  Oslo Havn KF er midt i en stor utbygging av Sydhavna, et havneområde som omfatter mange typer godstrafikk: Våtbulk, tørrbulk, lo-lo container, bilimport, kysttrafikk og generelt stykkgods.Utbyggingen vekker oppmerksomhet i fagmiljøet. Men like viktig og interessant er selve organiseringen av fremtidens containerterminal, som skal etableres i dette området, på Sjursøya, og drives av én operatør.

 • Samferdsel er på Facebook

   Følg gjerne med på hva som skjer på Samferdsels sider på Facebook Vi vil sette pris på ditt"liker-klikk"!

 • INNSPILL

  Slik kan gods flyttes fra vei til sjø

  GodsFergen vil tilby daglig transport mellom våre kystbyer og være et rime­lig, punktlig og miljøvennlig alternativ til langtransport med bil av fulle laster og partslaster

 • DEBATT

  Norge, fjordfergenes rike

  TØI har for litt siden levert rapport 1272/2013: Samfunnsøkonomisk lønn­somhet av ferjeavløsningsprosjek­tene på E39 mellom Stavanger og Trondheim. Ved Harald Minken.

 • KOMMENTAR

  Derfor bør ikke en ferjefri E39 sees som et samlet konsept

  «Det vil finnes gode prosjekter enkeltvis på strekningen, men de må identifiseres og plukkes ut, så får resten vente», skriver Harald Minken i denne kommentaren.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS