Du er her

Litt av hvert

 • Teknologibruk i transportsektoren:

  Norge skal være «verdensleder»

  Med tanke på smart bruk av ny teknologi i transportsektoren, søker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen råd fra en nyetablert gruppe fagfolk fra ulike miljøer.

 • Svensk kamp mot fall og knall

  Det er ikke bare i Norge folk sklir og faller og skader seg på glatt vinterføre. Det skjer også i eksempelvis Sverige.

 • SJ vil slåss på NSBs hjemmebane:

  Til Norge med svensk konkurranseerfaring

  Fra sitt svenske hjemmemarked vet Crister Fritzson, sjefen i den statlige togoperatøren SJ, hva togkonkurranse innebærer. Nå sier han seg klar til å bruke sin konkurranseerfaring på et bredere geografisk plan – ved å satse i Norge.

 • Lavutslippssoner for London-busser

  Forurenset luft bidrar ifølge medisinsk ekspertise til at flere enn 9000 personer i London årlig dør tidlig. Nå skal nye lavutslippssoner for busser bidra til mindre tilgriset luft i storbyen.

 • Storbritannia:

  Tøffere tak mot mobilbruk under kjøring

  Mange konsentrerer seg om mobilen istedenfor om kjøringen, mange stygge ulykker har skjedd … Britiske myndigheter tar enda et tak mot dette, ved å slå hardere ned enn før på ulovlig bruk av mobiltelefon ved rattet.

 • En CO2-flink dansk havn

  Folk som er opptatt av reduserte CO2-utslipp fra havnevirksomhet, kan tenkes å finne inspirasjon i danskenes Aalborg Havn.

 • Fleksibilitet i Bergens bomtakstordning

  Ingen regel uten unntak … Samferdselsdepartementet åpnet før helgen for at Bergen kommune kan innføre fritak for visse typer tunge kjøretøy når bomtakstene økes midlertidig.

 • Ruter-tall for 2016

  44 000 flere påstigninger daglig

  Buss, T-bane, trikk, tog og båt tiltrakk seg markert flere påstigende passasjerer i Oslo og Akershus i fjor enn året før, viser nye tall fra Ruter, selskapet som administrerer kollektivtrafikken i hovedstadsområdet.

 • Det dreier seg om transport:

  En ledig stilling i Paris

  Kanskje finnes det en og annen norsk kvinne eller mann som kunne ønske seg lederstillingen i International Transport Forum (ITF) …

 • Finsk info-utveksling om trafikkhindre

  Finske myndigheter har utvidet utprøvingen av et smarttelefonbasert system som gjør veifarende i stand til å utveksle informasjon om trafikkhindringer.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS