Du er her

Nr 1

 • LEDER

  La de unge leve

  I romjulen friga Statens vegvesen rapporten som er laget etter at alle dødsulykker i trafikken i 2009 er studert og analysert. Det var ikke noe oppsiktsvekkende å finne i rapporten, dessverre. Dødsulykkene inntreffer nå som før i det alt vesentlige som følge av for høy fart i forhold til forholdene og førernes ferdigheter. Og de unge, særlig de mannlige av dem, er sterkt overrepresentert. Nå som før.

 • Mange alvorlige ulykker med unge menn bak rattet:

  Mer kjøretrening og gradert førerkort kan redusere risikoen

  Unge menn har lenge vært og er fortsatt sterkt overrepresentert blant bilførere som innblandes i dødsulykker. Dette skyldes både bevisst risikofylt atferd og manglende kjøreferdighet. Mer kjøretrening før og begrensninger på førerkortet den første tiden etter førerprøven, er tiltak som vil kunne redusere de unges ulykkesrisiko, konkluderer forfatteren i denne artikkelen.

 • Supplerende tiltak gjør gangfelt bedre

  Gangfelt kan gi falsk trygghetsfølelse og dermed forverre sikkerheten for fotgjengerne. Men supplerende tiltak, i form av eksempelvis trafikkøyer og innsnevringer av vegbanen, kan eliminere dette problemet.

 • Den nasjonale reisevane-undersøkelsen 2009:

  Flere bor i husholdning med to biler - og mange har et bedret kollektivtilbud

  Andelen personer i Norge som bor i en husholdning med minst to biler, økte til 42 prosent i 2009 fra 39 prosent i 2005, ifølge nyeste utgave av den nasjonale reisevaneundersøkelsen.

  Blant det øvrige som fremgår av undersøkelsesrapporten, som offentliggjøres i disse dager, er at 25 prosent av befolkningen i 2009 hadde et kollektivtilbud med minst fire avganger i timen på dagtid, opp fra 23 prosent i 2005.

 • KRONIKK

  Den miljøvennlige traileren

  • Ei overføring av all person- og godstransport frå jernbane til veg fører til stor reduksjon i globale CO2-utslepp frå norsk samferdsle, fordi det reduserer den indirekte bruken av energi. Tiltaket er dessutan svært lønsamt både for staten og transportbrukarane.

  • I 2025 kan vi ha eit godt vegnett mellom landsdelane, og då kan vi overføre all transport med bane til vegnettet og få den produsert der for 4 mrd. kr mot 16 mrd. kr på bane. Kvifor ser ikkje vi på dette alternativet? Kvifor er målsettinga gods frå veg til bane?

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS