Du er her

Nr 2

 • Hvem beholder luften under vingene?

  Konkurransen i luftfarten blir stadig hardere. Lavkostselskap truer mindre nettverkselskap som går konkurs eller kjøpes opp. Hva vil skje i Norge nå som SAS og Norwegian sliter? Hvis Lufthansa overtar SAS, vil trolig en ny aktør dukke opp og sikre konkurransen - til glede for passasjerene

 • Synd for sjåførene, for bymiljøet og for varene selv:

  Sviktende organisering ved varemottak

  Forholdene for varelevering til butikker og kjøpesentre i Norge er dårligere enn de kunne vært hvis de var blitt bedre gjennomtenkt i planleggingsfasen, fremgår det av en ny undersøkelse. Hva med hensynet til leverende sjåfører? Hva med miljøet omkring et varemottak? Hva med sammenhengen mellom leveringsforhold og graden av skader på varene? Finnes det erfaringer fra godt organiserte byer i utlandet?

 • Terminalen er kjernen i fremtidens intermodale Norge

  Aktører i logistikk-Norge ser at de kan høste gevinster gjennom en mer effektiv terminaldrift

 • Mer og mindre effektive tiltak mot alkoholulykker

  Det som virker mest effektivt mot promillekjøring er tilfeldige politikontroller, tiltak som reduserer unge menns alkoholkonsum samt drastiske tiltak mot førere med alkoholavhengighet eller kriminell bakgrunn. Konklusjonene er basert på en gjennomgang av internasjonale studier

 • TØI-sjef Lasse Fridstrøm med et personlig utspill:

  Ser for seg et annerledes vegtilsyn

  Lasse Fridstrøm, sjefen i Transportøkonomisk institutt (TØI), lanserer en idé om et vegtilsyn etter en annen – og i hans øyne mer effektiv – modell enn den som nå blir vurdert

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS