Du er her

Nr 3 - April 2006

 • Trafikksikkerhet prioriteres i bistanden

  1,2 millioner dør og 50 millioner skades hvert år i trafikkulykker. Prognosene viser at disse tall vil øke med 65 % mot år 2020, hvis ikke effektive mottiltak settes i verk. Økningen vil bli enda større for utviklingslandene. De globale kostnadene av trafikkulykker er anslått til 518 milliarder dollar per år
 • OSL: Nok kapasitet i minst 15 år til

  Oslo Lufthavn Gardermoen vil få behov for en tredje rullebane, men tidligst etter 2020. Når behovet oppstår, vil avhenge av økonomisk utvikling, konkurransesituasjonen i luftfarten, avgiftspolitikk og i hvilken grad det i fremtiden blir mulig å fordele trafikken over døgnet.
 • Redningsselskapet: Samfunnets lønnsomme tjenere

  For hver krone som sprøytes inn i Redningsselskapets virksomhet, gir det fire kroner tilbake til samfunnet i form av sparte liv og lidelser, bergede fartøy og unngåtte miljøødeleggelser. Det aller meste av Redningsselskapets inntekter kommer fra lotteri og spilleautomater.
 • Bærekraftindikatorer: Et verktøy for bedre miljø

  Miljøbelastningen som følge av den økende godstransporten i Europa må reduseres. Et første tiltak kan være å ta i bruk egne indikatorer for bærekraftig transport. Vestlandsforsking har sammen med Universitetet i Stavanger, som en av de første i verden, utarbeidet et sett med bærekraftindikatorer som regionale myndigheter skal kunne bruke for å skaffe seg oversikt over miljøbelastningen fra transport.
 • Ikke så farlig å sykle likevel

  Sykling er vanligvis forbundet med høy risiko, men nyere forskning viser at ulykkestallene er mye lavere enn før og at de fleste skadene er lite alvorlige og leges fort. Fysisk aktivitet som sykling gir store helsegevinster. Det betyr at det faktisk kan være farligere å la sykkelen stå enn å bruke den.
 • Gi lys, og du får lys

  Vanligvis blir syklister møtt med bot (forenklet forelegg) når de blir tatt i å sykle uten lys i mørket. Kristiansand kommune prøvde seg på en omvendt taktikk – med hell.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS