Du er her

Nr 3

 • LEDER

  Det gjelder å ta ansvar!

  Det er forunderlig hvor flinke noen er til ikke å tenke! Se bare på det som nå heter universell utforming. Det skal bety at et transportsystem som er universelt utformet, skal kunne brukes av alle – også funksjonshemmede. Dette er høyt prioritert i Nasjonal transportplan.

 • De farlige gangfeltene

  Kvalitetssikring av 85 gangfelt på riks­veger i 50-soner i Oslo viser at bare 10 gangfelt kan bevares uten endringer. 23 gangfelt bør fjernes, ett bør flyttes og 16 bør bevares bare hvis de blir oppgra­dert vesentlig. I de resterende 35 gang­feltene bør det foretas små endringer.

 • Gode vegforbindelser skaper sterkere regioner

  Et sterkere regionalt servicetilbud og arbeidsmarked kan oppstå når regionsentre blir knyttet bedre sammen ved hjelp av nye veger.

 • ”Bilen – den er mine ben”

  Muligheter til å bruke bil og TT-tjeneste betyr mye for funksjonshemmedes livskvalitet. Men en undersøkelse gjen­nomført av TØI i Sverige viser at offent­lige støtteordninger der inneholder en rekke barrierer mot å nyte godt av slike muligheter. En debatt i Stortinget i år tyder på at tilsvarende barrierer finnes også i Norge.

 • Elbilen – en løsning med komplikasjoner

  Selv om så mye som 10 % av person­bilene i Norge blir elektriske i 2020, vil det bety lite for strømforbruk og CO2- utslipp. Med dagens rammebetingelser vil imidlertid statens årlige inntekter fra kjøp og bruk av personbiler reduseres med 4 milliarder kroner.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS