Du er her

Nr 3

 • LEDER

  Livreddende nye biler

  600 mennesker som lever i beste velgående i Norge i dag, kan takke bilene sine for at de ikke er døde eller hardt skadde som følge av trafikkulykker etter årtusenskiftet, påviser Alena Høye i artikkelen på side 6 i denne utgaven av Samferdsel. Hun slår ettertrykkelig fast at nye biler er sikrere enn gamle og at de redder liv.

 • Bedre økonomi i Norge er en del av forklaringen:

  Derfor er Sverige bedre på trafikksikkerhet

  • Mer satsing på møtefrie veier, også på å beskytte myke trafikanter – dette er blant de velkjente forklaringene på at Sverige figurerer med færre årlig trafikkomkomne i forhold til folketallet enn hva Norge gjør.
  • Men artikkelforfatteren poengterer at også en periodevis svakere økonomi i Sverige enn i Norge spiller inn, fordi folk – og ikke minst notorisk risikoutsatte ungdommer – kjører mindre når økonomien ikke er god.
 • Mange liv spart takket være sikrere biler

  Siden 2000 har den økte utbredelsen av sikre biler forhindret at drøyt 600 personer ble drept eller hardt skadd i trafikkulykker i Norge. De to viktigste tiltakene er forbedret passiv sikkerhet og antiskrenssystemer. Kollisjonsputer og bilbeltevarslere har også bidratt til reduksjonen av antall drepte og hardt skadde.

 • Ungdommer i dødsulykker:

  Fra manglende ferdigheter til overdreven tro på seg selv

  Begrenset kjøreerfaring og manglende ferdigheter er ofte medvirkende årsaker til dødsulykker der 18–19-årige bilførere er utløsende part. Disse ulykkesfaktorene blir imidlertid fort erstattet med «for gode» ferdigheter, og høyrisikoatferd utgjør dermed det største trafikksikkerhetsproblemet for 20–24-åringer.

 • Gale tidsverdier kan spenne bein under nysatsing på kollektivtrafikk

  En strengt tatt godt begrunnet storbysatsing på nye kollektivtiltak – som nye buss- og trikkeruter og utvidelser av jernbane- og T-banenettet – risikerer å bli nedprioritert dersom gale tidsverdier legges til grunn i vurderingsprosessen.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS